Tobislandingerne slår rekord

Tobis er den økonomisk set den mest betydende proteinfisk for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie og ligeledes en betydningsfuld indtægtski
26 jul 2017

Tobis er den økonomisk set den mest betydende proteinfisk for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie og ligeledes en betydningsfuld indtægtskilde for de danske fiskere.  Det er EU, der bestemmer, hvor meget tobis der må fiskes år for år, og i år har fiskerne kunnet glæde sig over den største tobiskvote i ti år.

Det har fiskerne udnyttet til at lande en rekordstor mængde tobis siden tobissæsonen blev skudt i gang den 1. april. Foreløbige tal som fiskeritidende.dk har trukket ud af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens landingsregister viser, at de danske fiskere i år har landet 359.132 tons tobis.

Det er med afstand den største mængde de danske fiskere har landet i de seneste 10 år, som er den periode, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsens landingsregister dækker over. Kun en gang før har landingerne været over 300 tusinde tons. I 2009 blev der landet 305.346 tons.

Rekordlandingerne i år er dog ikke nok til, at tobissæsonen 2017 også sætter en økonomisk rekord. Det hænger sammen med, at den gennemsnitlige kilopris i år ikke helt har været på højde med tidligere år. I år lyder bruttoomsætningen for tobis på 396,4 mio. kroner. Den kan dog ende med at blive lidt højere, når tallene endeligt opgøres med blandt andet kvalitetstillæg.

Der er dog et stykke vej op til rekordåret 2010, hvor der blev landet 292.516 tons til en samlet bruttoomsætning på 472,2 mio. kroner. Under alle omstændigheder vil 2017 - omsætningen være et kvantespring fremad sammenlignet med sidste år, hvor en næsten ikke eksisterende tobiskvote trykkede bruttoomsætningen ned på rekordlave 60,2 mio. kroner.

På figurerne herunder fremgår 16 ugers landinger (ugerne 14-29) - rød streg. De akkumulerede landinger efter 16 ugers fiskeri inklusive landingerne fra udenlandske fartøjer  var 391.752 tons.  Tallene for 2017 i figuren er baseret på indhandlingstal fra fabrikkerne, og er ikke de officielle tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år, . Landingstal for årene 2009-2016 er officielle tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens database.

Landet til fabrikkerne i uge 29 = 1.093 tons

Akkumulerede landinger i ugerne 14-29 = 391.752 tons

Flere Nyheder