Tobisrådgivning giver trist udsigt for de danske industrifiskere

[caption id="attachment_9614" align="aligncenter" width="620"] De danske tobisfiskere må se langt efter en stor kvote i år Foto: Ole Iversen[/caption]
27 feb 2016

[caption id="attachment_9614" align="aligncenter" width="620"]HG. 62 Brestur af Hirtshals losser 900 tons tobis i Hanstholm. Fanget på ni dages fiskeri.  Foto: Ole Iversen De danske tobisfiskere må se langt efter en stor kvote i år Foto: Ole Iversen[/caption]

De danske industrifiskere har god grund til at hænge med mulen, efter de har set den tobisrådgivning for 2016, som ICES (Det Internationale Havforskningsråd) offentliggjorde mandag den 22. februar. Rådgivningen giver udsigt til et trist år for tobisfiskerne, hvis EU- kommissionen i de kommende uger vælger at følge anbefalingerne fra biologerne, som er tæt på en nul-kvote og milevidt fra sidste års anbefaling for den samlede kvote for EU's fiskere på 350.000 tons. Sidste år lykkedes det ikke de danske fiskere at fiske hele kvoten på grund af den områdeopdelte rådgivning. Rådgivningen fra ICES er fortsat opdelt i områder. Det er i den forbindelse værd at bemærke at ICES for område 1 med Dogger banke, hvor der sidste år var en kvote på 133.000 tons, i år ikke anbefaler en reel kvote. ICES anbefaler derimod en moniteringskvote på 5.000 tons, så udviklingen i bestanden kan følges. I den forbindelse rådgiver ICES, at der bør udarbejdes procedure for prøvetagninger i fiskeriet.

Det samme er gældende for område 2 langs den jyske vestkyst , hvor anbefalingen også lyder på en moniteringskvote på 5.000 tons. Sidste år lød anbefalingen på 29.000 tons. I område 3, som er den nordlige del af Nordsøen og Skagerrak samt det norske område lyder rådgivningen på en samlet kvote på 123.135 tons. Heraf sætter EU typisk en kvote på godt halvdelen, så EU’s kvote formentlig ender på omkring 63.000 tons. I 2015 lød anbefalingen på den samlede kvote i område 3 på 370.000 tons. I område 4 i den nordvestlige del af Nordsøen anbefaler ICES en reel kvote på 6.000 tons. Sidste år sagde rådgivningen 5.000 tons. Dog er der i ICES rådgivningen også her en anbefaling, om at der tages prøver, så der sikres flere data til det videre arbejde. Endelig lyder anbefalingen for område 6 – Kattegat igen i år på 219 tons. Tobisfiskerne må vente lidt endnu på at få de endelige kvoter. Formentlig vil EU-kommissionen melde dem ud i marts. Tobisfiskeriet, der typisk starter omkring 1. april og er toppet omkring Sankt Hans, indbragte sidste år de danske fiskere en samlet førstegangsværdi på 275,5 mio. kroner.

Flere Nyheder