Tobisrådgivning ser lovende ud for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri

Der er tilfredshed i dansk fiskeri, efter at ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – har offentliggjort deres kvoteanbefalinger for tobisfiske
25 Feb 2015

Der er tilfredshed i dansk fiskeri, efter at ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – har offentliggjort deres kvoteanbefalinger for tobisfiskeriet for 2015. Samlet set lægger rådgivningen op til, at EU's fiskere kan fange omkring 350.000 tons af den vigtige industriart.

I 2014 var den samlede EU-andel af tobiskvoten på lige over 200.000 tons, så forudsat at EU-Kommissionen vælger at følge rådgivningen, vil der være tale om en markant højere kvote sammenlignet med sidste år.

- Tobisfiskeriet er vigtigt for dansk fiskeri som helhed og særligt for industrifiskeriet. Derfor er vi i dansk fiskeri glade for, at vi i 2015 får en kvote, hvor vi kan se frem til en markant øgning af omsætningen – og dermed også en bedre indtjening for industrifartøjerne, siger Christian Olesen, formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Over de foregående tre år har omsætningen af tobis været meget svingende – både målt på vægt og værdi. I 2012 blev der således blot landet 54.000 tons til en værdi af knap 100 millioner kroner, mens der året efter blev landet 210.000 tons til en værdi på 450.000 millioner kroner.

I 2014 var omsætningen i det danske tobisfiskeri på 225 millioner kroner baseret på totalfangst på knap 160.000 tons. Sammenholdt med de foregående tre år vidner det om store udsving i både kvoterne og fangsterne, hvilket er en stor udfordring for fiskeriet.

- Derfor er vi også meget spændt på at se, hvordan fiskeriet udarter sig i år, og hvordan det passer ind i forvaltningen af kvoten. Der er ingen tvivl om, at vi i dansk fiskeri er meget utilfredse med den områdeopdelte forvaltning – vi mener, at fiskerne skal have lov til at fange tobis, hvor der er flest tobis i stedet for at være tvunget til at holde sig inden for bestemte områder, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

Danmark er en globalt førende producent af fiskemel og fiskeolie, som eksporteres til mere end 60 lande over hele verden. Industrien eksporterer for ca 3,2 milliarder kroner årligt. For forarbejdningsindustrien på land er det derfor problematisk med de store udsving i kvoterne, da markedet for fiskemel og fiskeolier er afhængige af stabile tilførsler.

-Tobis er historisk set den vigtigste bestand for produktionen af fiskemel og fiskeolie i Danmark, hvor der i perioder har været fisket og produceret ca. 800.000 ton hvert år. Det er derfor meget vigtigt for den videre udvikling af industrien, at kvoterne er stabile, og at disse opfiskes hvert år, siger formanden for Marine Ingredients Denmark, Johannes Palsson

Tobisfiskerne må endnu vente på at få de endelige kvoter. Formentlig vil EU-Kommissionen kunne melde dem ud i slutningen af marts, så fiskeriet –– kan begynde den 1. april. Tobisfiskeriet varer typisk frem til Sankt Hans og stopper med udgangen af juli.

[tabs type="horizontal"][tabs_head][tab_title]FAKTA [/tab_title][/tabs_head][tab]Rådgivningen fra ICES for tobis i 2015 er opdelt på 7 områder af Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. EU får ifølge anbefalingen fra ICES kvoteandele i 5 af områderne:

Område 1: 133.000 tons

Område 2: 29.000 tons

Område 3: 185.000 tons

Område 4: 5.000 tons

Område 6: 219 tons [/tab][/tabs]

Flere Nyheder