Torsk fra Nordsøen og Skagerrak får blåt MSC-mærke

Dansk fiskeri runder en milepæl med bæredygtighedsstempel til torsk fra Nordsøen – nu må den sidste snak om overfiskeri forstumme, lyder det fra Danma
09 sep 2016

Dansk fiskeri runder en milepæl med bæredygtighedsstempel til torsk fra Nordsøen – nu må den sidste snak om overfiskeri forstumme, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening PO

Nu kan fiskere fra Danmarks Fiskeriforening PO lande torsk fra såvel Nordsøen som Skagerrak med det blå certificeringsmærke fra MSC – Marine Stewardship Council. Torsdag i denne uge blev fiskeriet formelt godkendt, og det betyder, at torskefiskeriet lever op til de høje krav til bæredygtighed, der bliver stillet fra MSC.

Det er en stor sejr for dansk fiskeri, siger formand for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

- Vi runder en milepæl for dansk fiskeri med MSC-certificeringen af torskefiskeriet i såvel Nordsøen som Skagerrak. Der er tale om et stort skridt, der booster både troværdigheden omkring dansk fiskeri som helhed og selvtilliden i fiskeriet, siger Svend-Erik Andersen.

Torsken er tilbage på sporet

Danmarks Fiskeriforening PO arbejder på at få danske fiskerier MSC-certificeret, og selv om en stor andel af konsumfiskeriet – omkring 80 procent – allerede er certificeret, så er det en særlig fjer i hatten for fiskerne, når de nu kan sætte kryds ud for torskefiskeriet i Nordsøen og Skagerrak.

- Nordsøtorskebestanden dækker både Nordsøen og Skagerrak, og den har været dømt ude, og der har været utallige meldinger om både kollaps og opfiskning af den sidste torsk. Den snak må nu endeligt forstumme, siger Svend-Erik Andersen og fastslår:

– Torsken er tilbage på sporet og dansk fiskeri på benene igen, fordi torskebestanden er nu på niveau med bestanden midt i 1980’erne, og nu har den derudover fået det blå stempel fra MSC.

Bestanden er vokset

Vigtigheden af torskebestanden har været afspejlet i den fælles fiskeripolitik og de forvaltningsmæssige tiltag, der har været taget beslutning om i EU over de seneste mange år.

- Det handler i bund og grund om, at torskebestanden enten holder niveauet eller vokser, hvis man fisker færre torsk, end det som torskebestanden hvert år vokser med. Og det er det, der helt kort fortalt er sket over de senere år, forklarer chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening PO, Michael Andersen.

Mere konkret er fiskeridødeligheden faldet – det er den andel, som fiskerne fanger - og den er nu på et niveau, der gør, at fiskeriet er og kan betegnes som bæredygtigt. I forhold til certificeringen opfylder fiskeriet også en lang række forskellige krav – fx til hvilke typer udstyr, der må fiskes med, og hvordan fiskeriet i det hele taget foregår.

Håb om højere pris

De danske torskefiskere i Nordsøen og Skagerrak kan forhåbentlig også gøre sig håb om, at fiskeriet bliver mere lønsomt. For nogle årtier siden var torskefiskeriet langt det mest dominerende fiskeri rent økonomisk, og det er ikke længere tilfældet.

- Erhvervsfiskere tager på havet for at tjene penge, og når de kan lande torsk fra Nordsøen og Skagerrak, der er MSC-certificerede giver det naturligvis håb om, at det giver en bedre indtjening. Men det vigtigste med certificeringen er nok, at det sikrer, at vi kan afsætte torsken på alle markeder, siger Svend-Erik Andersen.

Det er i dag sådan, at langt de fleste større europæiske detailkæder stiller krav til bæredygtigheden. Det bliver nu også opfyldt med certificeringen af torsk fra Nordsøen og Skagerrak.

Flere Nyheder