Torskefiskeriet er i fremgang

[caption id="attachment_4976" align="aligncenter" width="448"] Torskeomsætningen er steget i 2015[/caption] To tredjedele af de danske landinger af
28 dec 2015

[caption id="attachment_4976" align="aligncenter" width="448"]WEB Norske torsk under vand Foto NORGES SJØMATRÅD - MEDIEBANK Torskeomsætningen er steget i 2015[/caption]

To tredjedele af de danske landinger af torsk kommer fra Østersøen

Torsk er traditionelt en af de økonomisk vigtigste arter i det danske fiskeri ikke mindst for fiskerne i både den vestlige og østlige Østersø. Lavere kvoter og lave priser har dog i de senere år presset bruttoomsætningen på torsk, men i årets første 11 måneder er der pæn fremgang. Det viser tal Fiskeri Tidende har trukket ud fra NaturErhvervstyrelsens landingsregister.

Den 30. november lyder bruttoomsætningen skabt af de danske fiskere for torsk på 328,3 mio. kroner. Det er en stigning på 17 procent sammenlignet med de første 11 måneder sidste år, hvor den samlede bruttoomsætning lød på 280,2 mio. kroner. De landende mængder steg ligeledes med 17 procent fra 17.852 tons sidste år til 20.836 tons i år.

Torskefiskerne kan samtidig notere sig, at den gennemsnitlige kilopris har været på niveau med sidste år. I år har den frem til den 30. november ligget på 15,76. Det er en smule mere end i samme tidsrum sidste år, hvor den lå på 15,69.

Det er fiskeriet i Østersøen, der trækker det store læs i torskefiskeriet. I hvert fald når det gælder mængder. Her er der i år landet 13.235 tons mod 10.887 tons sidste år. Det er en stigning på 21 procent. Landingerne af torsk fra Østersøen udgør 64 procent af de samlede torskelandinger, men kun 38 procent af værdien. Torskene fra Østersøen er mindre end torskene fra Nordsøen og Skagerrak og opnår en noget mindre kilopris i gennemsnit end i de to andre farvande.

I Østersøen har den gennemsnitlige kilopris i år været 9,40. Det er 18 øre mindre end i 2014, hvor den lå på 9,58. I Nordsøen har den gennemsnitlige kilopris været 26,55 og modsat Østersøen er der her en stigning sammenlignet med sidste år, hvor den lå på 25,28 kroner kiloet.

I Skagerrak har den i året været 27,89 kroner mod 25,19 kroner sidste år. Bruttoomsætningen fordelt på farvande fortæller, at Østersøen bidrager med 124,5 mio. kroner, Nordsøen med 128,9 mio. kroner og Skagerrak med 69,7 mio. kroner.

 

 

Flere Nyheder