Torsken er i fin form

Der er god grund til at aflyse dommedagsprofetierne over torsken i Nordsøen og Skagerrak. Bestanden er i dag vokset så stor og stærk, at dens gydebiom
11 Apr 2015

Der er god grund til at aflyse dommedagsprofetierne over torsken i Nordsøen og Skagerrak. Bestanden er i dag vokset så stor og stærk, at dens gydebiomasse er på det samme niveau som i 1990’erne.

Det er en positiv udvikling, der blandt andet er forårsaget af, at de danske fiskere er blevet langt færre i antal. Dermed er det såkaldte fisketryk faldet markant over de seneste mange år.

Men selv om det er glædeligt, at torskebestanden nu er i fin form, så vækker det bekymring i fiskeriet, fordi kvoterne ikke følger med udviklingen i bestanden.

- Vi har i dag en kvote, der er cirka på en fjerdedel af, hvad den var i 1990’erne, selv om gydebiobestanden altså er den samme. Og det giver store problemer for fiskerne, siger Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Selv om fiskerne i dag fisker meget selektivt, så det umuligt for dem at undgå at få torsk med, når de fisker på andre arter. Fra næste år bliver der indført discardforbud i Nordsøen, og her vil det få stor betydning, hvis torskekvoten bliver fisket op for hurtigt.

- Så stopper man reelt fiskeriet, fordi vi så ikke kan fiske videre på de andre arter. Når der er discardforbud må vi jo ikke længere smide torsk ud, når kvoten er fisket – og så stopper al konsumfiskeri i Nordsøen og Skagerrak, forklarer Svend-Erik Andersen.

Samtidig er det også frustrerende for fiskerne, når de oplever, at torskebestanden nærmest eksploderer. For selv om der er masser af torsk, må de ikke fange dem, fordi deres kvoter løber tør.

- Det handler jo også om økonomi. Fiskerne kan fange langt mere, end de i dag har lov til, og det er frustrerende for fiskerne, når de ikke kan fortsætte fiskeriet, fordi kvoterne er sat alt for lavt. Og det er de, siger Svend-Erik Andersen.

Han retter skylden for de lave kvoter mod EU’s forvaltning af torskebestanden. I hans øjne har forvaltningen spillet fallit, hvis der ikke komme en forhøjelse af torskekvoterne, da biologerne allerede har vist, at gydebiomassen er på samme niveau som i 1990’erne.

- Det er helt åbenlyst, at kvoterne ikke følger med op, nu hvor gydebiomassen ellers tilsiger, at vi kan få kvoter, der er langt højere end tilfældet er. Og det er jo ikke kun fiskerne, der taber på det – det gør samfundet også, siger Svend-Erik Andersen.

Flere Nyheder