Torskereduktion i Østersøen er uholdbar

Den videnskabelige rådgivning for torskefiskeriet i Østersøen er netop offentliggjort, og den lægger endnu en gang op til en reduktion af kvoterne. De
29 maj 2015

Den videnskabelige rådgivning for torskefiskeriet i Østersøen er netop offentliggjort, og den lægger endnu en gang op til en reduktion af kvoterne. Det er uholdbart, mener Danmarks Fiskeriforening PO, der ser rådgivningen som værende ude af trit med den virkelighed, der reelt er gældende for torskebestandene i Østersøen.

- Videnskaben anerkender, at torskebestandene i Østersøen er større end de var i 2014, og derfor er rådgivningen ikke et udtryk for, hvordan det går med udviklingen af bestanden, men i stedet et udtryk for, at videnskaben ikke ved, hvad der sker med bestanden, forklarer Svend-Erik Andersen.

- Det fører til, at man anlægger en forsigtighedsbetragtning og per autopilot sænker kvoten i stedet for at forholde sig til virkeligheden. Det er ikke holdbart – hverken for rådgivningens troværdighed eller for fiskernes økonomi, slår Svend-Erik Andersen fast og tilføjer:

- Der er tale om det rene galimatias, når en videnskabelig rådgivning kan komme frem til en anbefaling, der i den grad er ude af trit med virkeligheden. Danmarks Fiskeriforening PO vil arbejde på at finde en mere praktisk tilgang. Og så håber vi, at der er en bedre forståelse for det hos politikere og forvaltere, end der er hos forskerne.

60 procent ned

Torskekvoterne i Østersøen er delt op med en kvote for fiskeriet i den vestlige Østersø og en anden kvote for fiskeriet i den østlige Østersø. For den vestlige Østersø lyder rådgivningen på en reduktion af den nuværende kvote på over 60 procent – fra 15.900 tons i år til 5.385 tons i 2016 – selv om forskerne samtidig anerkender, at torskens gydebiomasse er øget med 30 procent.

Mønstret er nogenlunde det samme for torskekvoterne i den østlige Østersø. Her lyder EU's andel af kvoten i år på 51.428 tons, mens ICES mener, at den samlede kvote – og det er både EU's og Ruslands samlede kvoter – skal ned på 29.220 tons.

- Det er ganske enkelt ikke holdbart, når rådgivningen i den grad er ude af trit med sig selv. Vi er nødt til som erhverv at kræve, at rådgivningen bruger de videnskabelige fakta, de har og så rådgiver på baggrund af dem. For torskens vedkommende er der tale om en rådgivning, der nærmest forsøger at argumentere mod bedre vidende, konkluderer Svend-Erik Andersen.

Flere Nyheder