Trawling efter rejer har ikke betydning for kysttorsk

  [caption id="attachment_9965" align="aligncenter" width="493"] Den norske kysttorsk har det ikke godt. Foto: IMR/No[/caption] Den norske
08 Aug 2015

 

[caption id="attachment_9965" align="aligncenter" width="493"]Den norske kysttorsk har det ikke godt. Foto: IMR/No Den norske kysttorsk har det ikke godt. Foto: IMR/No[/caption]

Den norske kysttorsk har det svært, og derfor har de norske forskningsinstitutioner et særligt øje for udviklingen omkring bestanden. Derfor har de også undersøgt om fiskeriet af rejer i Skagerrak har betydning for bestanden. For i det fiskeri er torsken en bifangst.

Det er Norges Forskningsråd, der i projektet ”Codflict”, har undersøgt om fiskeriet med trawl efter rejer har en effekt på bestanden. Den torsk, der er fanget af rejetrawlerne, er blevet undersøgt genetisk, og her viser det sig, at 97,5 procent af de torsk, der fanges af rejetrawlerne, er nordsøtorsk.

Forskerne undersøgte også fritidsfiskeriets indvirkning på bestanden af kysttorsk, og her blev det konstateret, at fangsten af kysttorsk var ti procent større end for rejetrawlerne. Hos garnfiskerne lå procentsatsen på 30 for kysttorsk i garnene.

Flere Nyheder