Tre fiskere taber sag i Østre Landsret

[caption id="attachment_1365" align="alignright" width="300"] Tre fiskeres sag om ulovligt fiskeri er nu afgjort. Fartøjerne har ikke noget med sagen
15 jan 2015

[caption id="attachment_1365" align="alignright" width="300"]Tre fiskeres sag om ulovligt fiskeri er nu afgjort. Fartøjerne har ikke noget med sagen at gøre. Tre fiskeres sag om ulovligt fiskeri er nu afgjort. Fartøjerne har ikke noget med sagen at gøre.[/caption]

Østre Landsret holdt fast i, at retssagen om ulovligt fiskeri i det lukkede område i Kattegat ikke strider mod EU-retten. Dermed tabte de tre fiskere, der havde anket afgørelsen fra Byretten i Helsingør til Østre Landsret.

Det betyder, at de tre fiskere får konfiskeret værdien af fangster på de ulovlige rejser fratrukket 10 procent. Det betyder, at der konfiskeres beløb på henholdsvis 259.872 kroner, 82.000 kroner og 20.000 kroner. Derudover får de enkelte fiskere bøder på henholdsvis 63.000 kroner, der kan forvandles til fængsel i 20 dage, en bøde på 13.500 kroner, der kan forvandles til fængsel i 10 dage, og endelig en bøde på 3.000 kroner, der kan forvandles til fængsel i seks dage.

I Østre Landsret var stridsspørgsmålet om Danmark og Sveriges lukning af et område for fiskeri stred mod EU-retten. Advokatfirmaet Kromann Reumert havde i et notat konstateret, at lukningen var i strid med EU-retten. Men det argument gik det Juridiske Specialudvalg under Justitsministeriet imod i deres argumentering, og Østre Landsret lænede sig dermed op af deres vurdering, da de tidligere i dag, torsdag, afsagde dom i sagen mod de tre fiskere.

Sagen handler om ulovligt fiskeri i en række tilfælde i område 3 i Kattegat tilbage i 2010.

Ifølge advokat Morten Rosendahl, Kirk Larsen Ascanius, er resultatet skuffende.

- Vores synspunkt har været, at det er EU, der regulerer fiskeriet. Og det har de jo gjort i den grad og tilbundgående for så vidt angår Kattegat. Og så synes man, det er i strid med EU-retten, når man går for langt og laver regulering udenfor sit eget område, som kun gælder for det lands fiskere. Det mener vi er i strid med EU-retten med de ting, der ligger i forvejen, konstaterer advokat Morten Rosendahl.

Selvom også Østre Landsret kan være i tvivl om retsgrundlaget, hvilket de skriver i dommen. I dommen nævner Østre Landsret, at ”den omstændighed, at det kan forekomme vanskeligt at få et fuldstændigt overblik over de EU-retlige regler på området, kan ikke i sig selv føre til, at sker præjucidiel forelæggelse for EU-Domstolen”.

Alligevel fastholdt Østre Landsret kendelsen fra Byretten i Helsingør.

 

 

Flere Nyheder