TripleNine Group kom tilfredsstillende ud af 2016

  [caption id="attachment_15563" align="aligncenter" width="620"] TripleNine Group, som fiskemelsfarbikken i Thyborøn er en del af, fik et for
04 maj 2017

 

[]

Efter 2015’s rekordregnskab kom TripleNine Groups lidt ned på jorden igen sidste år med et regnskab, der ikke er helt på niveau med 2015. Ledelsen kalder dog fortsat regnskabet for tilfredsstillende med en omsætning på 1.786 mio. kroner og et resultat før skat på 142 mio. kroner. Årets resultat er opnået i endnu et år med markedsmæssig turbulens med meget lave kvoter/fangster af visse industrifisk samt høje råvarepriser. Dette har stillet store krav til koncernens evne til at kunne omstille hurtigt og agere proaktivt.

”I TripleNine Group er vi meget stolte af resultatet i 2016. Alle koncernens tre datterselskaber i Chile, Norge og Danmark har bidraget positivt til resultatet på trods af relativt lave volumener og høje råvarepriser”, siger koncernchef Jes Bjerregaard.

”Det tilfredsstillende resultat i et udfordrende marked er opnået med udgangspunkt i dygtige medarbejdere og en solid kommerciel platform med fokus på kvalitet og service i et tæt og åbent samarbejde med vore kunder.

Endvidere har vi styrket vor position gennem igangsættelse af et større investeringsprogram i Danmark.”

SOLID BALANCE
Egenkapitalen er i 2016 øget til 795 mDKK, hvilket medfører, at soliditeten nu er over 60%. Generalforsamlingen har besluttet at udbetale udbytte til ejerne på 70 mDKK.

”Vi er glade for, at vi kan udbetale udbytte til vore ejere samtidig med, at vi bevarer en stærk balance og en god likviditetsmæssig position samt fortsat investerer i fremtiden,” uddyber koncernchefen.

Det igangsatte investeringsprogram fortsættes i 2017 med størst fokus på yderligere effektivisering og optimering i Danmark.

Trods de turbulente markedsvilkår forventes der et positivt resultat for 2017.

TripleNine Group udvikler, fremstiller og markedsfører fiskeproteiner og - olier som bl.a. foder-ingredienser. TripleNine Group har produktionsselskaber i Norge, Danmark og Chile og sælger til mere end 40 lande verden over. Koncernen omsætter for ca. 1,8 mia. kr. har ca. 250 medarbejdere.

 

 

Flere Nyheder