TripleNine investerer og efterlyser uddannelse

[caption id="attachment_8946" align="aligncenter" width="620"] TripleNine i Thyborøn investerer for at fastholde og udbygge produktionskapaciteten[/ca
22 mar 2016

[caption id="attachment_8946" align="aligncenter" width="620"]WEB TripleNine Thyborøn marts 2015 TripleNine i Thyborøn investerer for at fastholde og udbygge produktionskapaciteten[/caption]

TripleNine Fish Protein A/S i Thyborøn investerer 70 millioner kroner i 2016.

Investeringerne skal sikre, at produktionsapparatet i Thyborøn fortsat kan producere op til 3.000 tons råvarer i døgnet og at TripleNine forsat lever op til gældende miljøkrav.

- Produktionen i 2015 slog alle rekorder. Vi havde så travlt, at det var svært at vedligeholde og modernisere vores maskinpark. Det gør vi i år. Vi er gået i gang, siger Peter Jensen, direktør hos TripleNine til lemvig.dk.

Fabrikken ramte noget nær sin maksimale produktionskapacitet i 2015. Når investeringerne for 2016 er fuldt gennemført, vil den maksimale produktionskapacitet være mere end 500.000 tons råvarer om året, såfremt kvoterne på de enkelte fiskearter er tilstrækkeligt store til at sikre de nødvendige tilførsler.

- Det vil sikre et stort antal arbejdspladser i området, fortæller Peter Jensen.

TripleNine forarbejdede i 2015 450.000 ton fisk til fiskeolie og-mel, hvilket er rekord for fabrikken i Thyborøn. Med 100 medarbejdere er virksomheden den største af en række afdelinger under koncernen TripleNine Group A/S, der opererer over hele kloden og er en af de største producenter i verden af fiskemel og –olie. TripleNine har hidtil ikke haft problemer med at rekruttere ansatte. Peter Jensen forudser dog, at der på sigt kan opstå flaskehalse. Ikke kun for TripleNine, men for hele området.

- Ikke på grund af vor placering. Den er god. Vi er tæt på vores råvarer. Fisk. Transportmulighederne er også gode, både over land og over vand. Men på grund af uddannelse. Eller mangel på samme, påpeger Peter Jensen.

For lidt fokus på uddannelse
Han mener, at der er for lidt fokus på de erhvervsfaglige uddannelser. Der er for få faglærte til at dække behovet i den del af Danmark, der omtales som Produktions-Danmark.

- Der er mange jobs i Produktions-Danmark. Der er bare for få, der har de rigtige kvalifikationer. Det kan blive en udfordring fremover, siger Peter Jensen.

- Produktions-Danmark har for lidt politisk bevågenhed. Vi mangler en minister for fiskeri og for landbrug, der kan sikre os synlighed både nationalt og i regi af EU, fortsætter han.

Han tror, at den manglende politiske bevågenhed og den afledte manglede bevågenhed fra embedsmænd, blandt andet giver sig udslag i, at der ikke tilstrækkelig fokus på uddannelser, der fagligt passer til virksomhedernes behov.

Beregninger fra Danske Regioner viser, at der i 2020 vil mangle hele 30.000 faglærte i Produktions-Danmark.

- Der skal satses på uddannelse. En god idé er det at flytte uddannelser herud, hvor jobbene er. Det vil jo også gavne tilflytningen og mindske fraflytningen, siger Peter Jensen.

Flere Nyheder