Tyskland skal med i aftale om lukkede områder i Kattegat

Hvis det står til Esben Lunde Larsen, så skal Tyskland med i aftalen om de lukkede områder i Kattegat. I dag er det udelukkende Danmark og Sverige, de
27 maj 2016

Hvis det står til Esben Lunde Larsen, så skal Tyskland med i aftalen om de lukkede områder i Kattegat. I dag er det udelukkende Danmark og Sverige, der er med i aftalen, hvilket betyder, at tyske fiskere fortsat helt uhindret kan fiske i de områder, hvor fiskere fra Danmark og Sverige er udelukket.

Ministerens holdning fremgår af et svar, som han har givet til fiskeriordfører for Dansk Folkeparti, Ib Poulsen. Han spørger til, om Regeringen har tanker om, at Danmark ensidigt opsiger aftalen med Sverige, og det er ikke på dagsordenen, fremgår det af ministersvaret.

- Jeg håber fortsat på, at det vil være muligt at opnå en revideret aftale, der omfatter både Sverige og Tyskland. Det vil være til gavn både for torskebestanden med henblik på at nå målet med at få genoprettet bestanden og for de vigtige samarbejdsrelationer, der er med Sverige og Tyskland på fiskeriområdet, skriver Esben Lunde Larsen.

Det er måske her vigtigt at notere sig, at ministeren taler om en revideret aftale, og at det formentlig – eller forhåbentlig skal man måske skrive – medfører, at der bliver arbejdet på at lempe på de begrænsninger, der er i den nuværende aftale, som efterhånden har været gældende siden 2009. Men at det altså i givet fald skal inkludere, at Tyskland går med ind i aftalen.

Læs mere i Fiskeri Tidende uge 21 / 2016.

 

Flere Nyheder