Udbredelsen af sortmundet kutling kræver handling nu

Den sortmundede kutling breder sig og udgør et stort problem for det kystnære fiskeri, der foregår med ruser og bundgarn. Det er et problem, som skal
29 maj 2016

Den sortmundede kutling breder sig og udgør et stort problem for det kystnære fiskeri, der foregår med ruser og bundgarn. Det er et problem, som skal frem i lyset nu, og der skal helst ske noget meget snart.

- Almindeligt fiskeri efter den er ikke nok til at begrænse den. Der skal sættes ind på en eller anden måde over for den sortmundede kutling, ellers er der ikke mere fiskeri tilbage hernede, fortæller Kim Kær Hansen, formand for Klintholmhavn Fiskeriforening.

Han har selv set, hvor meget den breder sig, og hvor mange der er i forhold til tidligere år.

- Når jeg selv er på havet, kan jeg se gydehullerne på bunden. Det er nok tredoblet i år – i forhold til sidste år. Det ser ud som om, der er nogle, der har skudt med jagtgevær på bunden. Det er helt vildt, siger Kim Kær Hansen.

Andet udstyr

Kim Kær Hansen er naturligvis klar over, at projekt Sortmund er kommet i gang. Et projekt, hvor fiskerne kan få penge for at lande den sortmundede kutling. Han er også klar over, at fiskerne ikke er helt tilfredse med den pris, de får for fisken, når de lander den.

- Men spørgsmålet er, om en højere pris alene vil gøre, at de vil lande fisken i større mængder. For arbejdsbyrden vil jo være den samme, om de får 1 krone kiloet, eller om de får 1,80 krone kiloet. Det som kan gøre en forskel, er hvis vi får tilskud til nogle redskaber, som fiskerne kan bruge på deres fartøjer og på kajen, når fisken skal losses, siger Kim Kær Hansen og nævner, at der skal tages højde for fartøjernes størrelse, når man kigger på, hvad der kan lade sig gøre.

- Jeg tror ikke, at en sugeudstyr kan lade sig gøre. Måske skal vi kigge på de trucks, som de har i Thyborøn, hvor der er en svingarm monteret, der kan fungere som løfteudstyr. På den måde slipper fiskerne for at løfte de mange kurve manuelt, siger Kim Kær Hansen.

Overrasket over mængderne

I forbindelse med projekt Sortmund har O. V. Jørgensen Hundested Fiskeeksport tilkendegivet, at de vil komme og afhente den sortmundede kutling, som fiskerne losser til en container på kajen i Kalvehave. Men mængderne er kommet bag på virksomheden.

- De havde nok regnet med, at de skulle hente lidt fisk en gang eller to om ugen. Men hvis fiskerne hernede virkelig fisker målrettet efter den sortmundede kutling, kan de komme forbi en gang om dagen efter fisk, siger Kim Kær Hansen.

Samfundets interesse

Et forslag fra fiskerne om, at nogle af pengene til projekt Sortmund kan bruges til at kompensere for prisen, så de kan få en tilfredsstillende pris for at fange den sortmundede kutling som industrifisk, har ingen gang på jorden.

- Det er ikke muligt at bruge nogle af pengene fra projektet. De er øremærket projektet i de tre år, det skal køre. Men hvis man kunne vende den om og sige, at det er i samfundets interesse, at vi har en biodiversitet i havet og samtidig kan bevare det kystnære fiskeri, så kunne der måske findes penge andre steder, som så kan bruges som kompensation for fiskerne. På bundlinjen kan man bare konstatere, at den fisk er et stort problem, som vi er nødt til at gøre noget ved – og helst så hurtigt som muligt. Ellers bliver det bare et uoverkommeligt problem, som i sidste ende vil betyde, at der ikke er mere fiskeri hernede, siger Kim Kær Hansen.

Læs mere i Fiskeri Tidende uge 21 / 2016.

Flere Nyheder