Udledningen af kvælstof til de kystnære områder faldt i 2016

Der er måske lidt lys forude for det kystnære fiskeri i Danmark. Tal fra Aarhus Universitet viser således, at udledningen af kvælstof faldt i 2016 i f
09 apr 2018

Der er måske lidt lys forude for det kystnære fiskeri i Danmark. Tal fra Aarhus Universitet viser således, at udledningen af kvælstof faldt i 2016 i forhold til 2015. Det er sålees den såkaldte NOVANA-rapport, der er på vej, hvori Universitet fastslår det positive resultat.

I 2016 blev der udledt 62.400 ton kvælstof til de danske kystområder. Det er et fald i forhold til året før, hvor udledningen var på ca. 77.000 ton kvælstof.

- Det er meget glædeligt, at foreløbige tal fra Aarhus Universitet viser, at udledningen af kvælstof til havet er mindre i 2016, end den var i 2015. Vi skal hele tiden se kvælstoftallene over en periode af år, men det siger sig selv, at det er en kæmpe gevinst for miljøet, når kvælstoftallene falder, som vi også har håbet på fra regeringens side, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Aarhus Universitet opsummerer årligt resultaterne af det nationale overvågningsprogram, NOVANA. For udledning til havet bygger resultaterne primært på de målinger i vandløbene, som gennemføres af Miljøstyrelsen.

I rapportudkastet for 2016, som Aarhus Universitet har sendt til Miljøstyrelsen, beskrives den mængde kvælstof og fosfor, der løb til havet i 2016.

I 2015 var udledningen til havmiljøet ca. 77.000 ton kvælstof, hvilket er meget højt og bl.a. skyldes stor nedbør i 2015.  Foretages en normalisering i forhold til de varierende nedbørsmængder mellem årene er tilførslen i kalenderåret 2016 opgjort til ca. 59.000 tons kvælstof. I de seneste fem år har den normaliserede kvælstofudledning været mellem 54.000-61.000 tons pr. år.

De nyeste tal bygger på en korrigeret analysemetode. For nylig kom det frem, at de analyseinstitutter, der havde udført analyserne, havde brugt en forkert metode. Derfor er det også svært at sammenligne tallene for 2016 og 2015 med perioden fra før 2015, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

[]

Flere Nyheder