Udsætninger skal give ålebestanden en hånd

[caption id="attachment_7123" align="aligncenter" width="614"] Udsætningerne af glasål skal gerne føre til at bestanden af voksne ål stiger[/captio...
04 jun 2016

[caption id="attachment_7123" align="aligncenter" width="614"]Aal Udsætningerne af glasål skal gerne føre til at bestanden af voksne ål stiger[/caption]

Et samarbejde mellem DTU Aqua, danske lystfiskere og åleopdrættere skal forsøge at række den truede fiskeart en hjælpende hånd.

I de kommende uger udsættes således halvanden million glasål i danske søer, åer og kystområder.

-Vi ved ikke med sikkerhed, om udsætningerne virker, men vi har en forventning om, at de udsatte ål vokser op og svømmer til gydeområderne i Sargassohavet og derved er med til at ophjælpe bestanden," siger Michael Ingemann Pedersen, der er videnskabelig medarbejder ved DTU Aqua ifølge FødevareWatch

Udsætningen af åleynglen, der kommer fra Sydeuropa, sker som led i en forvaltningsplan, der siden 2009 har været gældende for den truede ål.

Eksperterne kender ikke den præcise årsag til, at ålen er gået så meget tilbage det seneste kvarte århundrede. Det skønnes, at der kun er 10 procent tilbage af den oprindelige bestand

-Vi ved ikke præcis, hvad årsagen til tilbagegangen er. Men vi har en god formodning om, at landbrug og industri gennem årtier har ændret vandmiljøet, så mængden af opvækstområder for ålen er blevet reduceret, siger Michael Ingemann Pedersen.

Når åleynglen flyttes fra Sydeuropa til udsætning i Danmark, er det ud fra en tankegang om, at ynglen har bedre overlevelsesmuligheder her, på grund af at der på vore breddegrader er en væsentlig mindre tæthed end hvor glasålene kommer fra.

 

Flere Nyheder