Uforståligt: Større biomasse - men mindre kvoter

ICES rådgivning for bestandene i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er som et tveægget sværd. På den side ganske skarp, men på den anden side noget sløv.
28 jul 2017

ICES rådgivning for bestandene i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er som et tveægget sværd. På den side ganske skarp, men på den anden side noget sløv. Ved præsentationen af rådgivningen på et møde hos DFPO i Taulov blev rådgivningen således præsenteret som positiv.  

Og det er netop også hvad rådgivningen for en række arter er. Der er nemlig tale om en fremgang for flere arter for den samlede bestand, altså biomassen, og det er ganske positivt. Til gengæld er det negativt, at kvoterne i samme moment ser ud til at blive beskåret for en række arter.  

Og det er som flere fiskere konstaterede det, slet ikke positivt. Fiskeri Tidende søgte efter mødet en forklaring på forholdet mellem frem- og tilbagegang.  

- Det kan vi heller ikke helt forklare, lød det korte svar fra Morten Vinther fra DTU Aqua efter mødet.  

[highlight]Læs også: Masser af gydemodne rødspætter i Nordsøen og Skagerrak[/highlight]

Ihvertfald er det vanskeligt at forklare forholdet. Professor Clara Ulrich nævner dog, at det handler om den politiske bestemte målsætning om at opnå MSY, altså et maksimalt bæredygtig udbytte, for de bestande, der fiskes.  

- Når man stadig er over Fmsy, som er tilfældet for de fleste bestande, så skæres der i kvoten. Så længe man er over prøver man at reducere fangsterne, siger Clara Ulrich.  

Morten Vinther forklarer, at det er indgangen af de nye årgange, der er for svag.  

- Hvis ikke der er noget, der følger op fra neden af, så er der ikke noget til at erstatte forældrefisk. Det er lidt det, der er historien.  

Biologerne beregner således antallet af fisk i hver aldersgruppe ud fra deres gennemsnitlige vægt. Og hvis en aldersgruppe mangler, så mangler dens vægt også i beregningerne.  

- Så selvom bestanden stiger, så er de stadigvæk over målet for Fmsy, siger Morten Vinther. 

Og det er faktisk en udfordring.  

- Når man er omkring Fmsy så kommer det til at svinge hvert år. Plus minus plus minus for det bliver aldrig stabilt, siger Clara Ulrich, der i et indlæg tidligere på dagen havde netop præsenteret en model, hvor MSY ikke var et bestemt tal, men lå indenfor en ramme. Hvis det forslag bliver en realitet, så vil netop plusser og minusser kunne udlignes henover årene, peger hun på.  

 

 

 

 

Flere Nyheder