UK-fiskere frygter også miljølukninger

Mens danske fiskere lige nu kan se frem til lukninger af vigtige fiskeområder i Kattegat, så er fiskerne i England i nogenlunde samme situation. Her h
13 Feb 2015

Mens danske fiskere lige nu kan se frem til lukninger af vigtige fiskeområder i Kattegat, så er fiskerne i England i nogenlunde samme situation. Her har myndighederne netop taget hul på høringer om en lang række områder, Marine Conservation Zones, der risikerer at frede områder fra fiskeri.

Den engelske fiskeriorganisation, NFFO, frygter, at lukningerne – hvis de bliver gennemført som fremlagt – kan få store konsekvenser for fiskerne. Men de er dog fortrøstningsfulde efter møder med DEFRA, der er den engelske pendent til NaturErhvervstyrelsen.

Barrie Deas, administrerende direktør for den engelske fiskeriorganisation NFFO sætter sin lid til, at de engelske myndigheder blandt andet har lagt vægt på, at begrænsninger for fiskeriet sker på ”et solidt vidensgrundlag”.

- Vi tror på, at beskyttede havområder har en vigtig rolle at spille i at beskytte sårbare funktioner og levesteder. Men de skal være placeret de rigtige steder af de rette årsager, siger han til NFFO’s hjemmeside og understreger, at det ikke skal være ”skåltale-politik”.

Høringsprocessen vil være tilendebragt i slutningen af april.

 

Flere Nyheder