Undtagelse i den vestlige Østersø ophæves

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har udsendt en orientering om ophævelse af undtagelse i den vestlige Østersø.  Ophævelsen betyder, at med virkning fra
03 mar 2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har udsendt en orientering om ophævelse af undtagelse i den vestlige Østersø.  Ophævelsen betyder, at med virkning fra den 7. marts er de tidligere udstukne muligheder for i ”lukkeperioden” at fiske efter fladfisk på vanddybder over 20 meter med alle fartøjer uanset længde  ikke længere gældende. Hverken for danske eller tyske fiskefartøjer.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen orientering kan læses herunder:

EU-Kommissionen, Tyskland og Danmark er nu nået til fælles forståelse af undtagelsesbestemmelserne for forbud mod fiskeri af torsk i vestlige Østersø i ”lukkeperioden” 1. februar til 31. marts.

Den fælles forståelse er, at eneste mulige undtagelse fra forbud mod fiskeri af torsk i vestlige Østersø i ”lukkeperioden” omfatter fiskefartøjer med en længde på mindre end 15 meter overalt (undtagen partrawlere) fiskende på vanddybder mindre end 20 meter. Den fælles forståelse vil af både Tyskland og Danmark blive lagt til grund for den kontrol, der gennemføres med virkning fra den 7. marts og fremover.

De tidligere udstukne muligheder for i ”lukkeperioden” at fiske efter fladfisk på vanddybder over 20 meter med alle fartøjer uanset længde er således ikke længere gældende. Hverken for danske eller tyske fiskefartøjer.

Der vil snarest blive udsendt nye tilladelser til fartøjer, der har tilladelse til torskefiskeri i Østersøen. Det vil af disse tilladelser fremgå, at eneste undtagelse for forbuddet mod fiskeri af torsk omfatter fartøjer med en længde på mindre end 15 meter overalt (undtagen partrawlere) fiskende på vanddybder mindre end 20 meter.

Flere Nyheder