Undtagelsesbestemmelser fortsætter uændret i Østersøen

NaturErhvervstyrelsen skriver om forvaltning i Østersøen for 2016 Siden 2008 har der været lukket for fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø i
03 jan 2016

NaturErhvervstyrelsen skriver om forvaltning i Østersøen for 2016

Siden 2008 har der været lukket for fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø i april måned, men med rådsaftalen i oktober og den nye TAC/kvoteforordning for Østersøen for 2016 blev lukkeperioden ændret, så den i 2016 gælder fra 15. februar til og med 31. marts. Det bliver dog den eneste ændring, som følge af rådsaftalen, bekræfter EU-Kommissionen nu over for NaturErhvervstyrelsen, der har efterspurgt svar på fiskernes mange spørgsmål.

Fiskeri på samme betingelser
Kort og godt har det ifølge Kommissionen alene været hensigten at flytte lukkeperioden, og intet andet, for at få sammenfald mellem lukke- og gydeperioden i først og fremmest underområde 22. Det har ikke været tanken, at ændringen skulle få indflydelse på eller indskrænke de undtagelsesbestemmelser, som vi kender fra torskeforvaltningsplanen i dag.

Det betyder, at alle fartøjer under otte meter må fiske på samme betingelser som tidligere, og at fartøjer mellem otte og 12 meter må fiske op til fem dage pr. måned. Fordi lukkeperioden forlænges med 14 dage, bliver det i 2016 muligt for disse fartøjer at fiske i 10 dage i lukkeperioden – på samme betingelser som tidligere.

Torsk skal bringes i land
Der har også været spekuleret i, hvordan aftalen skal forstås i sammenhæng med landingsforpligtelsen. Når tankegangen har været, at det kun var lukkeperioden og ingen øvrige forhold, der skulle ændres, så betyder det også, at landingsforpligtelsen skal respekteres, og derfor skal torsk fanget som utilsigtede bifangster bringes i land og tælle på kvoten.

 

Flere Nyheder