Vandet er blevet klarere i Kattegat

Målt på sigtdybde var vandet i Kattegat og i andre åbne, indre danske farvande i 2013 det klareste siden 1989. Det fremgår af rapporten ”Vandmiljø og
04 Mar 2015

Målt på sigtdybde var vandet i Kattegat og i andre åbne, indre danske farvande i 2013 det klareste siden 1989. Det fremgår af rapporten ”Vandmiljø og Natur 2013” fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Større klarhed i vandet betyder mindre algevækst, og det tillader sollyset at nå længere ned i vandsøjlen og blandt andet gavne stenrevenes fastvoksende tangplanter og dermed det samlede økosystem på revene. Den større vandklarhed understøtter sammen med en fortsat positiv udviklingstendens i 2013 for udbredelsen af ålegræs – også ude på dybere vand – i Limfjorden og i enkelte andre kystområder, at udviklingen for fjorde og kyst- og åbne farvande kan være ved at vende i gunstigere retning.

Rapporten sammenfatter resultaterne fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA) for 2013 og bygger på rapporter for de enkelte delprogrammer af NOVANA. DCE offentliggør rapporten i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Naturstyrelsen.

Flere Nyheder