Venstre vil have ministre i samråd om Kattegat

Såvel fødevareminister Dan Jørgensen som Kirsten Brosbøl bliver nu bedt om at møde i et fælles samråd mellem Fødevareudvalget og Miljøudvalget for at
02 Mar 2015

Såvel fødevareminister Dan Jørgensen som Kirsten Brosbøl bliver nu bedt om at møde i et fælles samråd mellem Fødevareudvalget og Miljøudvalget for at forklare sig i forhold til de begrænsninger af fiskeriet, som de to ministre ønsker i Kattegat.

Det er fiskeriordfører fra Venstre, Thomas Danielsen, og hans partikollega i Miljøudvalget, Henrik Høegh, der via en pressemeddelelse melder, at de nu vil have ministrene til at forklare sig om de konsekvenser, det vil få for fiskeriet og havnene rundt om Kattegat.

- Vi konstaterer jo, at det ikke er lykkedes hverken kommuner og erhvervsorganisationer, at få de to ministre i tale, selv om det indgreb, de lægger op til i Kattegat er meget stort og får store konsekvenser for fiskeriet og erhvervsudvikling og beskæftigelse i en række nordjyske havne, siger Thomas Danielsen i pressemeddelelsen.

- Konsekvensernes omfang, er jeg sikker på de ikke har overblik over, slår han fast.

Der er endnu intet konkret om, hvornår samrådet vil finde sted, men initiativet bliver hilst med stor glæde fra borgmesteren på Læsø, Tobias B. Johansen, Venstre. Han har gennem længere tid efterlyst begrundelser for, at det overhovedet er nødvendigt med de begrænsninger for fiskeriet, som ministrene lægger op til:

- De siger, vi af EU er forpligtet til at beskytte områder med blød havbund, og at der ikke er tale om overimplementering, da der ”kun” er tale om, at de udpegede områder udgør 4 procent af den danske del af Kattegats areal og 9 procent af den dybe bløde havbund. De glemmer bare at oplyse, at ca. 50 % af den danske del af Kattegat, af naturlige årsager, er beskyttet mod fiskeri. Det betyder, at de omtalte procenter skal ses i forhold til den resterende del af Kattegat, siger Tobias B. Johansen i pressemeddelelsen.

Flere Nyheder