Vestjysk bank er ved at være på ret køl

[caption id="attachment_4875" align="aligncenter" width="620"] Vestjysk Bank er ved at komme til hægterne igen efter en periode med store nedskrivning
15 aug 2017

[caption id="attachment_4875" align="aligncenter" width="620"] Vestjysk Bank er ved at komme til hægterne igen efter en periode med store nedskrivninger på i sær landbrugslån[/caption]

Vestjysk Bank er en af den håndfuld banker i Danmark, der har investeret i at have ekspertise på fiskeriområdet. Banken er derfor en vigtig finansieringskilde for mange fiskere. De kan nu glæde sig over, at Vestjysk Bank efter en turbulent periode ser ud til at have klaret skærene, som længe har truet med at sænke banken. Der er er i hvert fald resultatmæssig fremgang i første halvår 2017, hvor Vestjysk Banks resultat efter skat lød på 108 mio. kr. mod 10 mio. kr. i samme periode sidste år.

Set i forhold til 1. halvår 2016 vidner resultatet om øgede basisindtægter, et lavere omkostningsniveau samt et faldende nedskrivningsbehov, særligt i relation til bankens landbrugskunder.

- Vi er tilfredse med at kunne konstatere fremgang i bankens basisindtjening i forhold til sidste år. Bankmarkedet er i dag kendetegnet ved hård konkurrence og lave priser, hvilket afspejler sig i et generelt pres på de fleste bankers netto renteindtægter. Men mens vores netto renteindtægter i 1. halvår 2017 er faldet med 17 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er vores netto gebyrindtægter steget med hele 43 mio. kr., ikke mindst på grund af ekstraordinært høje indtægter som følge af kundernes værdipapirhandel. Vi kan også godt mærke, at dansk økonomi generelt er i bedring, hvilket viser sig i form af et øget aktivitetsniveau hos vores kunder. Samtidigt giver de udtryk for, at de er tilfredse med den rådgivning, de får i banken, og vi kan konstatere, at vi gør flere og flere forretninger med vores eksisterende kunder, forklarer Vestjysk Banks administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen.

Nedskrivninger faldet med 34 procent
Bankdirektøren kan dog i sær glæde sig over, at der er kommet styr på bankens lånebog, som har været bankens achilleshæl, ikke mindst når det gælder udlån til landbruget.

I 1. halvår 2017 udgjorde Vestjysk Banks nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 142 mio. kr. mod 216 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 34 procent.
- Kvaliteten af vores lånebog er fortsat i bedring, omend de samlede nedskrivninger stadig ligger på et højt niveau for branchen. Vi har fået nedbragt nogle af de engagementer, som har vejet tungt i forhold til tidligere nedskrivninger, og vores samlede eksponering inden for ejendoms- og landbrugssektorerne – sektorer, der i en længere årrække har været udfordret – er faldet fra 37 procent af bankens samlede nettoudlån pr. 30. juni sidste år til 33 procent pr. 30. juni i år, fortæller Jan Ulsø Madsen

Det er da også det faldende nedskrivningsbehov blandt bankens landbrugskunder, der er hovedårsagen til, at bankens resultat før skat for 1. halvår 2017 på 115 mio. kr. mod 11 mio. kr. i 1. halvår 2016 anses for tilfredsstillende efter de givne omstændigheder. På baggrund af resultaterne i 1. halvår 2017 fastholder Vestjysk Bank forventningerne til hele regnskabsåret 2017 om et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 400-450 mio. kr. Ligeledes forventes et fortsat fald i nedskrivningsbehovet, hvilket samlet set vil medføre en væsentlig forbedring af bankens konsolidering i 2017 sammenlignet med 2016.

- Vestjysk Bank er ved at være på ret køl, takket være velvillige investorer og aktionærer, hårdtarbejdende medarbejdere og en loyal kundebase. Nu glæder vi os til at realisere de planer, vi har for banken, og dermed stadfæste bankens position som et stærkt regionalt pengeinstitut, slutter Jan Ulsø Madsen.

Flere Nyheder