Vestjysk Bank har beskedent overskud

[caption id="attachment_4875" align="aligncenter" width="620"] Vestjysk Bank kæmper fortsat med nedskrivninger på udlån til landbruget[/caption] De
18 nov 2015

[caption id="attachment_4875" align="aligncenter" width="620"]vestjyskBANK web_Lemvig_20x13cm_300dpi-1 Vestjysk Bank kæmper fortsat med nedskrivninger på udlån til landbruget[/caption]

Den hårdtprøvede bank Vestjysk Bank, der især på grund af sine afdelinger i Thyborøn og Hvide Sande er en vigtig finansieringskilde for mange fiskerier, kom ud af årets første kvartaler med et beskedent overskud før skat på 31 millioner kroner.

- Selvom vi ikke kan være tilfredse med et resultat på 31 mio. kr. for en bank af vores størrelse, er vi tilfredse med de indtjeningsmæssige resultater, vi har opnået i løbet af årets første ni måneder, ikke mindst når vi tager i betragtning, at vores udlån er faldet fra 15,5 mia. kr. pr. 30. september 2014 til 13,9 mia. kr. pr. 30. september 2015. På baggrund af resultaterne fastholder vi vores forventninger til regnskabsåret 2015 om et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 350-400 mio. kr. og en beskeden konsolidering. Udviklingen og fremtidsudsigterne inden for dansk landbrug udgør dog stadig en udfordring, siger Jan Ulsø Madsen, adm. bankdirektør i Vestjysk Bank. Det er da også udlån til landbruget, der fortsat er den lemvigbaserede banks akilleshæl. Vestjysk Bank havde i årets første ni måneder nedskrivninger på udlån og garantier på 252 mio. kr. Nedskrivningerne vurderes fortsat at ligge på et for højt niveau. Niveauet er dog faldende set i forhold til samme periode sidste år, hvor nedskrivningerne udgjorde 395 mio. kr. Udlån til landbruget har en andel på 38 procent af de samlede nedskrivninger.

Fokus på solvens
Et væsentligt fokusområde for Vestjysk Bank har været – og vil også være det fremadrettet – at styrke bankens solvensnøgletal, som stadig anses for spinkle, selvom afstanden til minimumskravet til fortsat bankdrift udgør hele 532 mio. kr. ultimo september 2015. Afstanden er i løbet af 1.-3. kvartal 2015 øget med ca. 60 mio. kr.

- Selvom overdækningerne er øget i løbet af 2015, er disse stadig under ledelsens ambitioner. Vi fortsætter naturligvis vores bestræbelser på at styrke bankens kapitalforhold og forbedre bankens solvensnøgletal, fastslår Jan Ulsø Madsen, der dog har noget at glæde sig over. Kunderne er godt tilfredse med at være kunder i banken. Den seneste kundetilfredshedsanalyse fra Finanssektorens Uddannelsescenter viser, at kunderne i Vestjysk Bank fortsat er tilfredse med at være kunder i Vestjysk Bank. På erhvervssiden opnåede banken endda en 1. plads.

Banken har 42.000 aktionærer, men ejes for 81 procents vedkommende af staten

Flere Nyheder