Vestjysk Bank har fortsat blodrøde tal

Vestjysk bank, som er en væsentlig finansieringskilde for fiskeriet, kom ud af 2014 med et underskud på 191 mio. kroner. Det er endnu en gang udlån ti
27 Feb 2015

vestjyskBANK web_Lemvig_20x13cm_300dpi-1Vestjysk bank, som er en væsentlig finansieringskilde for fiskeriet, kom ud af 2014 med et underskud på 191 mio. kroner. Det er endnu en gang udlån til den betrængte banks achilleshæl landbruget,  der gør ondt i regnskabet. Samlet set har banken måttet nedskrive 684 millioner kroner ikke mindst som en følge af krisen i landbruget. Udlån til landbruget udgjorde ca. 17 procent af bankens udlån og garantier, men nedskrivninger på landbruget udgør 36 procent af de akkumulerede nedskrivninger.

- Selvom der er tale om et væsentligt fald i bankens nedskrivninger i forhold til 2013, hvor nedskrivningerne udgjorde 1.073 mio. kr., er niveauet fortsat alt for højt. Vi havde ønsket, at vores fokus på omkostningsreduktion samt bestræbelserne på at holde fast i bankens indtægter trods et faldende forretningsomfang ville blive belønnet i 2014 med mere end "blot" et tilfredsstillende basisresultat. Men vi – lige som vores kunder – er påvirket af krisen, der særligt i 2. halvår af 2014 ramte landbrugserhvervet med uventede og dramatiske fald i afregningspriserne. Det er gået ud over bankens bundlinje, konstaterer ny administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen. Udlån til fiskeriet udgør ca. 2 procent af udlånet i banken, men det er ikke her banken har store nedskrivninger. Banken kan glæde sig over, at underskuddet på 191 mio. kroner trods alt er en forbedring af resultatet året før, som lød på  minus 442 mio. kroner.  Den danske stat ejer godt 80 procent af Vestjysk Bank, hvis solvens pr. 31. december 2014 udgjorde  12,1 pct., mens solvensbehovet blev opgjort til 10,4 pct., svarende til en overdækning på 1,7 procentpoint eller ca. 300 mio. kr. Set i lyset af  bankens størrelse anses overdækningen for relativt lille, hvorfor der fortsat arbejdes på forbedring heraf.

Flere Nyheder