Vestjysk bank opjusterer forventningerne

[caption id="attachment_14494" align="aligncenter" width="620"] Jan Ulsø Madsen, adm dir. vestjysk bank[/caption] Der er godt nyt med malurt i bæge
23 nov 2016

[]

Der er godt nyt med malurt i bægeret fra Vestjysk Bank efter de netop har offentliggjort deres regnskab for 1. – 3. kvartal. Den gode nyhed er, at banken, der med sine afdelinger i Hvide Sande og Thyborøn, er en væsentlig finansieringskilde for fiskeriet, kom ud af 1. – 3- kvartal 2016 med et basisresultat før nedskrivninger på 354 mio. kroner. Det har bevirket, at ledelsen nu opjusterer forventningerne til basisresultatet for hele 2016. Banken forventes at kunne realisere et basisresultat i niveauet 400 til 450 mio. kr. mod en tidligere forventning om et basisresultat i den øvre ende af niveauet 350 til 400 mio. kr.

- Vi er tilfredse med vores basisresultat i 1.-3. kvartal 2016, der viser, at de kontinuerlige bestræbelser på at optimere vores indtjening giver pote. Det er rart at kunne konstatere, at bankens basale drift stadig fungerer godt, og at de skibe, vi sætter i søen, kommer i havn. Tilfredsheden bliver ikke mindre, når vi holder in mente, at resultatet er tilvejebragt på baggrund af en mindre balance, der er reduceret fra 21,7 mia. kr. pr. 30. september 2015 til 19,9 mia. kr. pr. 30. september 2016, siger administrerende direktør Jan Ulsø Madsen.

Den dårlige nyhed i regnskabet er dog, at banken fortsat har udfordringer med store nedskrivninger på landbrugsengagementer.

Vestjysk Bank kom i krise som følge af finanskrisen, hvor prisen på landbrugsjord faldt markant, og hele landbrugssektoren har siden været ramt på indtjeningen. Engagementerne i landbruget er fortsat bankens helt store udfordring.

I 1.-3. kvartal 2016 har Vestjysk Bank måttet nedskrive 326 mio. kr. mod 252 mio. kr. i samme periode sidste år. Landbrug tegner sig for næsten 90 pct. af de samlede nedskrivninger. Ultimo september 2016 udgjorde udlån og garantier til landbrug 17,6 pct. af bankens samlede udlån og garantier.

- Dansk landbrug har stadig meget vanskelige markedsvilkår på trods af den seneste tids forbedring af bl.a. mælkepriserne. Der er stadig tale om lave afregningspriser, specielt for mælk, med stor usikkerhed om den fremtidige prisudvikling. Vi glædes over de små positive tegn, der er, men mærker også effekten af, at krisen i dansk landbrug efterhånden har været langvarig og opslidende. Jeg har stor respekt for de landmænd, der hver dag står op og kæmper videre, siger Jan Ulsø Madsen.

I årets første ni måneder udgjorde Vestjysk Banks resultat 26 mio. kr. efter skat mod 34 mio. kr. efter skat i samme periode sidste år.

 

Flere Nyheder