Vestjyske havne holder fast i fiskeriet

[caption id="attachment_10002" align="aligncenter" width="620"] Fiskeriet er det bærende erhverv på de Vestjyske Havne[/caption] De traditionelle f
11 sep 2015

[caption id="attachment_10002" align="aligncenter" width="620"]Hvide Sande Havn Fiskeriet er det bærende erhverv på de Vestjyske Havne[/caption]

De traditionelle fiskerihavne på den jyske vestkyst holder fast i fiskeriet som fundamenterne for havnenes eksistens og vækst, men supplerer med nye nicheforretninger, der skal sikre yderligere udvikling og vækst for havnene og de omgivende samfund.

Dette var de tydelige signaler fra de seks vestkysthavne, da de torsdag den 10. september 2015 var samlet til årsmøde i Hirtshals. Samtidig med at havnene arbejder målrettet med at understøtte en positiv udvikling i fiskerierhvervene, så ser havnene tilsvarende på mulighederne for at skabe yderligere vækst og fornyelse ved at udvikle nicheforretninger, der tager afsæt i den enkelte havns geografiske muligheder og de kompetencefelter og brands, der er opbygget lokalt.

Ønsker bedst mulige rammevilkår for fiskeriet
På årsmødet i Hirtshals var bestyrelser og ledelser for Thyborøn Havn, Skagen Havn, Hanstholm Havn, Hvide Sande havn, Thorsminde Havn og Hirtshals Havn samlet for at drøfte emner, der berører havnene generelt, og hvor havnene har en fælles interesse i at fremme en positiv udvikling i relation til fiskerierhvervet, der fortsat er det bærende erhverv på de fleste af havnene.

Med henblik på både at gøre driften af fiskerihavnene mere forudsigelig og for samtidig at medvirke til at sikre havnenes kunder - fiskeflåden - de bedst mulige rammevilkår, ønsker havnene at forudsigeligheden i fiskerireguleringen bliver mærkbart bedre. Fiskerihavnene ønsker, at reguleringerne af kvoter bliver meldt ud til erhvervet i så god tid, at økonomien i det enkelte fartøj og selve fiskeriet kan planlægges optimalt. Eksempelvis viste udmeldinger om dette års af tobiskvoter og områdeinddelinger klart, at fiskeriet hverken økonomisk eller planlægningsmæssigt blev optimalt. Vestkysthavnene opfordrer derfor til, at der lægges en politisk indsats i at reguleringen af fiskeriet - herunder udmeldinger af kvoter - udover at regulere et bæredygtigt fiskeri også kommer til at understøtte optimale betingelser for fiskeflådens planlægning af fiskeriet.

Ved årsmødet i Vestkysthavnegruppen var også havnenes brancheorganisation Danske Havne repræsenteret ved direktør Gitte Lillelund Bech. Direktøren for Danske Havne er opmærksom på havnenes udviklingspotentialer og initiativer omkring udvikling af havnenes forretningsmæssige grundlag og deres rammebetingelser.

Lillelund Bech sagde efter årsmødet i Vestkysthavnegruppen:

- Det er yderst positivt, at vestkysthavnene i fælles initiativer sætter fokus på rammevilkårene for deres kunder, og vil arbejde med at styrke betingelserne for et helt erhverv. Det initiativ er naturligvis noget, vi som brancheorganisation bakker fuldt ud op om.

Flere Nyheder