Vi skal tale op i stedet for ned

Formanden for Hanstholm Fiskeriforenings Jan Hansen havde fundet inspiration i Dronnings Nytårstale, da han aflagde sin beretning på foreningens gener
27 mar 2015

GF hFormanden for Hanstholm Fiskeriforenings Jan Hansen havde fundet inspiration i Dronnings Nytårstale, da han aflagde sin beretning på foreningens generalforsamling. Dronningen kom i sin tale ind på forventninger og sagde ”Vi skal virkelig forvente noget af vore medmennesker, ligesom vi ønsker, at nogen skal forvente noget af os. Det er at have tillid til hinanden, at tro på mulighederne for hinanden.  Derfor skal vi tale op i stedet for at tale ned”. Jan Hansen fandt, at det passede på Hanstholm og fiskeriet.

- Hvis vi vil have de unge mennesker, banker og befolkningen til at tro på Hanstholm, Hanstholm Havn og fiskeriet, så skal vi tale op og ikke tale ned.

Da vi stod her for et år siden, var vi nede. Ingen adgang til Norsk Zone fra årets start, dårlige priser, og vi talte ned; det havde vi ikke brug for. Nu er vi på inde i en mere stabil stime med pil opad, med håb om at vi kan få en længerevarende stabil periode. Det vil give os den nødvendige arbejdsro i fiskeriet.

Priserne på fisk har generelt udviklet sig i en positive retning hen over året, men er ikke oppe på et tidligere niveau endnu. Vi er rent prismæssigt kommet bedre fra start her i 2015.

Brændstofprisen har for fiskeriet også bevæget sig i den rigtige vej, og det vil have stor betydning for det enkelte fartøjs regnskab, sagde Jan Hansen.

 

Flere Nyheder