Vil du være med til at forme fremtidens fiskefartøj?

[caption id="attachment_17166" align="aligncenter" width="620"] Et udkast til fremtidens fiskefartøj - måske? Er du enig eller uenig så deltag i mødet
21 mar 2018

[]

Et moderne fiskefartøj? Hvordan set sådan et se ud, og hvad skal det rumme? Svarene er meget individuelle, og det har længe været en tradition af en nybygning er tilpasset de ønsker og behov som en fiskeskipper besad.

Men med projektet ”Fremtidens modulære fiskefartøj” rokkes der ved den opfattelse. For projektet skal forme fremtidens fiskefartøj til kyst og kystnært fiskeri. Første step er taget, og i efteråret sendte Erhvervshus Nord, der er part i projektet, et spørgeskema ud med Fiskeri Tidende. På bagrund af de svar inviteres nu til et møde, mandag den 26. marts fra kl. 13 til 17, hvor resultaterne fra undersøgelsen fremlægges til diskussion. Analyseresultatet skulle gerne tegne konturerne af et innovativt koncept for et modulært, energibesparende og vedligeholdelsesoptimeret fiskefartøj.

Parterne bag projektet vil derfor gerne have fiskere til at give både input og indspark til analysen.

- Det er helt centralt for projektet at inddrage fiskerne, så vi opfylder deres aktuelle ønsker og behov til et moderne fiskefartøj. Vi er derfor glade for, at vi nu kan præsentere et analyseresultat, der har et solidt afsæt i fiskernes input. Der er fortsat behov for deres løbende sparring i konceptualiseringen af fartøjet herunder deres validering og vurdering af analyseresultatet. Vi opfordrer derfor alle med interesse i fiskefartøjet i at møde op til den forestående konference, siger Per Frank Hansen, erhvervskonsulent hos Erhvervshus Nord.

15, 17 og 24 meter

Projektet, som nu har kørt i ni måneder, er søgt med hjælp fra erhvervskontoret Erhvervshus Nord i Frederikshavn, der er projektleder og administrationsansvarlig. Partnerne repræsenterer en bred viden om skibskonstruktion, vedligehold, service- og vedligeholdelsessystemer, indretning, fangstredskaber og behandling af fisk. Kombineret med de seneste måneders tætte dialog med fiskerne, spørgeskemaundersøgelse og udarbejdelse af driftsprofiler for de udvalgte fiskefartøjer, glæder partnerne sig nu til at præsentere resultaterne af første behovsafklaring.

Projektet skal frem til 2020 arbejde med en behovsafklaring hos fiskerne og udarbejdelse af koncepter til et fartøj på cirka 17 meter, som kan skaleres ned til under 15 meter og et fartøj på op til 24 meter.

De tre nordjyske virksomheder JOBI VÆRFT A/S i Strandby, ShipCon ApS i Frederikshavn og SafeEx ApS i Nørresundby er sammen med DTU Aqua hovedpartnere i udviklingen af et modulært fiskefartøj til kyst eller kystnært fiskeri. Målet er at udvikle et modulært fiskefartøj, som er multifunktionelt og kan omstilles til forskellige fiskearter og fangstmetoder efter behov.

[box type="shadow" ]Sådan deltager du

Mødet foregår i Siloen i Frederikshavn, mandag den 26. marts kl. 13.00. Mødet varer indtil kl. 17.00. Tilmeldingen til konferencen sker via erhvervshusnord.dk eller på telefon 92 26 26 26. Alle er velkomne.[/box]

 

 [box type="shadow" ]De er med i projektet

Bag projektet ”Fremtidens modulære fiskefartøj” står en række aktører, der hver især bidrager til processen. Jobi Værft A/S er kontraktansvarlig projektejer. Jobi Værft A/S bidrager i projektet med viden om skibskonstruktion og vedligeholdelse. Shipcon Aps er et rådgivende skibsingeniør- og konsulentfirma inden for den maritime sektor og medvirker med viden og ekspertise om skibsdesign og –konstruktion. SafeEx ApS producerer soft- og hardwaresystemer til vedligeholdelse og inspektion af maskin- og produktionssystemer i skibe, boreplatforme og industri. De bidrager i projektet med viden om at udvikle et intuitivt og let anvendeligt service- og vedligeholdelsessystem. DTU Aqua indgår som vidensinstitution i projektet og bidrager med ny viden om fangstredskaber, indretning af fiskefartøj og behandling af fisk. S/I Strandby Fiskerihavn er en selvejende institution, der ejer og driver Strandby Fiskerihavn. Strandby Fiskerihavn skal via sit netværk medvirke til, at relevante ønsker, behov og krav opstilles og indarbejdes i konceptet for fartøjet. Erhvervshus Nord er projektleder og administrationsansvarlig. [/box]

 

 

 

 

 

Flere Nyheder