Vil have restriktioner indført hurtigt

[caption id="attachment_5531" align="alignright" width="355"] De bornholmske erhvervsfiskere skal ikke kun slås med sæler, der æder deres fangst. Nu v
01 Feb 2015

[caption id="attachment_5531" align="alignright" width="355"]WEB Skambidt laks Bornholm 2014 De bornholmske erhvervsfiskere skal ikke kun slås med sæler, der æder deres fangst. Nu vil fødevareministeren også have dem til at vige til fordel for lystfiskere[/caption]

Som en reaktion på det åbne brev formanden for Bornholms og Christianøs Fiskeriforening Thomas Thomsen har sendt til fødevareminister Dan Jørgensen, var de bornholmske erhvervs- og lysfiskere onsdag inviteret til et dialogmøde hos NaturErhvervstyrelsen. Mødet handlede om de tiltag, som styrelsen vil indføre som et led i den lystfiskervision, Dan Jørgensen lancerede i efteråret. Tiltag der blandt andet omfatter forbud mod omsætning af havørred og garnfri zoner omkring Bornholm. Det vil ramme de Bornholmske garnfiskere hårdt, der i forvejen er hårdt presset af sæler.   Men havde erhvervsfiskerne håbet på, at mødet kunne føre til at effekten af tiltagene, ville blive undersøgt nærmere, før de blev indført, måtte de se sig skuffede. - NaturErhvervstyrelsen gjorde det klart, at det ikke er en mulighed, at der ikke vil blive gjort noget, og at det i øvrigt skal ske hurtigt, fortæller Thomas Thomsen, der deltog på mødet.  Han undrer sig over, at fødevareministeren vil indføre restriktionerne så hurtigt uden først at have et videnskabelig grundlag for, at det nu også hjælper havørreden. - Det får mig til at tro, at der er gået valgkamp i den, og at det med djævlens vold og magt skal indføres inden et valg for at tækkes lysfiskervælgerne, siger Thomas Thomsen, der ikke kan finde noget belæg for, at det er fornuftigt at indføre restriktionerne. - Jeg forstår ikke, at man ikke vil vente på at få det undersøgt. Der fiskes med torskegarn og pighvargarn. I pighvargarnene er maskerne så store, at der ikke er bifangst af havørred. I torskegarnene er der også kun lille bifangst, siger Thomas Thomsen, hvis ord underbygges af, at erhvervsfiskerne kun lander omkring 200 kilo havørred om året. - Det er voldsomt at indføre disse restriktioner for 200 kilo havørred, når de har så store konsekvenser for garnbådene. På grund af sælerne er det afgørende vigtig for dem, at fiske indtil 100 meter fra land, hvor sælerne ikke kommer så meget som længere ude, konstaterer Thomas Thomsen, der snart igen kan forvente at blive indkaldt til møde med NaturErhvervstyrelsen, der ønsker en aftale om restriktionerne. - Da man ønsker, at det skal gå så hurtigt, så kan der allerede blive tale om et møde i næste uge. Her vil vi fastholde overfor NaturErhvervstyrelsen, at garnbådene fortsat skal kunne fiske med deres garn tæt på land, siger Thomas Thomsen, der undrer sig over, at man på den ene side siger at man vil bevare det skånsomme kystnære fiskeri og på den anden side med disse tiltag samtidig dræber det. Læs også "Lystfiskere overdriver altid størrelsen"

Flere Nyheder