Vilkår gældende for tobisfiskeri fra 1. april 2018

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6 med vilkår gældende for tobisfiskeri fra 1. april 2018. Vilkårene er gældende for tobisfiske
af Claus Kirkegaard
27 mar 2018

Danmark forventes i 2018 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 195.875 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på forvaltningsområder, som de er defineret i henhold til bilag II D i Rådets forordning (EU) Nr. 2018/120 af 23. januar 2018 med senere ændringer:

Område 1r: 126.837 tons

Område 2r: 4.717 tons

Område 3r: 8.177 tons

Område 4: 55.979 tons

Område 5r: 0 tons

Område 6: 165 tons

Område 7r: 0 tons

Dertil kommer forventede overførsler fra 2017 til 2018, der udgør 16.762 tons i område 1r, 15.288 tons i område 2r, 5.039 tons i område 4 og 18 tons i område 6.

Det er ikke tilladt for danske fartøjer at fiske tobis i norske farvande i 2018.

Danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2018, skal indsende ansøgning herom til Fiskeristyrelsen. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) for tobis, og er opført på Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet i område 1r, 2r, 3r EU-zone og 4.

For fartøjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis, og som ønsker at være optaget på licensliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 1. april 2018, skal ansøgningen være Fiskeristyrelsen i hænde senest onsdag den 28. marts 2018 kl. 12. Ansøgninger, der indsendes senere, vil blive ekspederet løbende, og vil i hovedreglen kunne behandles inden for få arbejdsdage.

 

Læs resten af bilag 6 meddelelsen her

 

 

 

Flere Nyheder