Workshop efterlyser idéer fra fiskerne

Torsdag den 21. april fra kl. 9.00 til 16.00 afholder Fisker-Forsker Netværket en workshop i Nordsøcentret i Hirtshals om det demersale fiskeri. Fo
12 apr 2016

Torsdag den 21. april fra kl. 9.00 til 16.00 afholder Fisker-Forsker Netværket en workshop i Nordsøcentret i Hirtshals om det demersale fiskeri.

Formålet med workshoppen er at give en introduktion til begreber og temaer, som vil være centrale i fiskeriforvaltningen i de kommende år og gennem eftermiddagens workshop at fremme dialogen mellem fiskere og forskere samt at opsamle ideer til løsning af aktuelle og kommende udfordringer indenfor fiskeriet.

Temaer og diskussion

Første halvdel af dagen byder på en gennemgang af fire temaer med udgangspunkt i nogle af de fremtidige udfordringer i netop det demersale fiskeri, mens anden halvdel af dagen er afsat til diskussion i temagrupper.

DTU Aqua stiller med et hold på 14-15 personer, og forhåbentlig er der også mange fiskere, der kan afsætte tid til en spændende workshop, som lægger op til idéudvikling og diskussion fiskere og forskere imellem.

- Fra vores side er der god dækning af de forskellige temaer og diskussionsområder. Derfor håber vi også, at der kommer mange fiskere til workshoppen. I den forbindelse efterlyser vi idéer og spørgsmål fra fiskerne, så vi kan få gang i nogle interessante diskussioner.  Man kan aflevere sine idéer og spørgsmål ved tilmelding, siger den projektansvarlige fra DTU Aqua, professor Henrik Mosegaard.

Man er naturligvis også velkommen på workshoppen, selv om man ikke har idéer eller spørgsmål på forhånd.

[toggle title="Program for workshop" state="close" ]Dagsorden:

9.00 – 9.30 Morgenmad

9.30 – 10.00 Velkomst og introduktion til Fisker-Forsker netværket.

10.00 – 10.40 Tema: Hvad er Økosystem-tilgang? Genetik og miljøtilpasning i fiskebestande (Aqua) Fiskenes føde (Aqua)

10.40 – 11.20 Tema: Forvaltning Introduktion til MSY-begrebet – hvorfor er det centralt i fiskeripolitikken? (Aqua) Forvaltningsplan for de blandede fiskerier og nye tekniske bevaringsforanstaltninger (DFPO)

11.20 – 11.30 Pause

11.30 – 12.10 Tema: Selektivitet i fiskeriet (Aqua)

12.10 – 12.45 Tema: Overlevelse ved genudsættelse (Aqua, DFPO)

12.45 – 13.30 Frokost

13.30 – 13.45 Introduktion til eftermiddagens workshop og inddeling i temagrupper

13.45 – 15.00 Diskussion i temagrupper bestående af fiskere og DTU forskere

15.00 – 15.30 Rapportering fra grupperne 15.30 – 16.00 Afrunding [/toggle]

Fiskernes viden og erfaring

Workshoppen har fået titlen ”EU’s fiskeripolitik under forandring – nye rammer for det demersale fiskeri”.

De fire temaer, som bliver gennemgået er: Økosystem-tilgang, forvaltning, selektivitet i fiskeriet og overlevelse ved genudsættelse.

- Vi skal på workshoppen have defineret, hvad ordene dækker over samtidig med, at fiskerne kommer med deres input ud fra den viden og erfaring, de har på områderne. På den måde kommer vi rundt om alle fire temaer og får forhåbentlig en god diskussion fiskere og forskere imellem, siger Henrik Mosegaard og påpeger, at alle input bliver samlet i et katalog.

- Det er meningen, at vi vil samle op på de idéer, spørgsmål og kommentarer, som fiskerne kommer med, så vi får samlet et katalog. Det skal bruges som en del af den vidensbank, der gerne skulle komme ud af de workshops, vi afholder i Fisker-Forsker Netværket, siger Henrik Mosegaard.

[toggle title="TILMELDING" state="close" ]Tilmelding til workshoppen skal ske til Linda Stuhr Christensen på lschr@aqua.dtu.dk eller 3588 3384 senest d. 15. april kl. 14.[/toggle]

Flere Nyheder