COVID-19: SF’er forfølger mysterium om gensidige fonde

EU-Kommissionen står klar med corona-hjælp til fiskeriet. Men ingen kan svare på, hvordan støttemuligheden kan anvendes
26 mar 2020

Af Rasmus K. Sproegel

COVID-19 har rystet økonomien i Europa, og sætter dybe spor i hele erhvervslivet. Det gælder også for fiskerisektoren. Det har fået EU-Kommissionen til at tage affære. Den 13. marts foreslog EU-Kommissionen blandt andet at udvide det Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.

Udvidelsen består i, at EU-Kommissionen med ændringen skal kunne yde økonomisk støtte til trængte fiskere ved at anvende ubrugte midler til en ny støtteordning. Støtteordningen gør det muligt at give støtte gennem såkaldte ”gensidige fonde”, der efter EU-Kommissionens hensigter kan kompensere fiskere for den tabte indtægt, der følger af det vigende verdensmarked for fiskeriprodukter.

Selvom det lyder godt, og man ikke kan udsætte noget på EU-Kommissionens intentioner, så er der desværre ingen, der kan fortælle, hvad gensidige fonde egentlig er for en størrelse. Og vigtigere endnu: Hvordan man kan implementere de gensidige fonde i Danmark. Det dilemma har fået den nyvalgte Europa-Parlamentariker Kira Marie Peter-Hansen til at rejse sagen overfor EU’s fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius.

- Coronavirussen er en kæmpe trussel for erhvervslivet såvel som folkesundheden. Derfor er det helt på sin plads, at man forsøger at afbøde de økonomiske konsekvenser. Jeg glæder mig over, at EU-Kommissionen også tænker på de europæiske fiskere. De spiller en særlig rolle i en sundhedskrise, som den vi gennemlever nu fordi, det er afgørende, at vi får fødevarer til EU’s borgere. Men det nytter altså ikke noget, at der ikke er nogen, der kan gennemskue, hvordan ordningerne egentlig fungerer, lyder det fra Kira Marie Peter-Hansen.

Kira Marie Peter-Hansen har på den baggrund stillet nedenstående spørgsmål til Virginijus Sinkevicius, der er den ansvarlige EU-kommissær:

Kommissionen fremlagde den 13. marts en række initiativer 2020/0043 (COD), der har til formål at afbøde konsekvenserne af COVID-19. Blandt andet en  ændring i forordningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) Forordning nr. 508/2014. Med ændringerne foreslår EU-Kommissionen, at der kan etableres ordninger, der kan garantere en indkomst for erhvervsfiskere i tilfælde af en sundhedskrise gennem såkaldte gensidige fonde.

Det er af afgørende betydning for fiskerierhvervet og dermed for fødevareforsyningen i EU, at fiskerierhvervet hjælpes gennem krisen. For at sikre, at Kommissionens tiltag gør en reel forskel for fiskeriet bedes EU-Kommissionen besvare disse spørgsmål:

1) Hvordan kan medlemsstater konkret implementerer reglerne om gensidige fonde?

2) Kan Kommissionen give eksempler på medlemsstater, der i dag har såkaldte gensidige fonde?

- Jeg mener, at EU-Kommissionen skylder nogle svar her. Derfor har jeg bedt Fiskerikommissæren kigge nærmere ind i det her. Det er mit håb, at vi derved kan få afklaret om initiativet fra EU-Kommissionen faktisk er brugbart for danske fiskere. Ellers mener jeg, at vi skal tilbage på værkstedet og kigge ind i, hvad vi så kan gøre for at give fiskeriet en håndsrækning og sikre, at der fortsat er fisk på hylderne i EU’s supermarkeder, siger Kira Marie Peter-Hansen.

Det er endnu uvist, hvornår der vil foreligge et svar på spørgsmålet fra Kira Marie Peter-Hansen. 

Læs mere om:

Flere Nyheder