EU-fiskere i højlydte protester

Fiskere på tværs af EU protesterede mod EU-Kommissionens ønske om et trawlforbud. Fiskernes arbejde og levevis er på spil
af Line Dalgaard Jensen
09 maj 2023

Kl. 12 lød der i en række EU-havne og EU-farvande højlydte protester mod EU-Kommissionens oplæg til EU-landene om at forbyde fiskeri med bundslæbende redskaber i beskyttede områder. 

Fiskerne brugte horn og sirener for at markere deres utilfredshed.

Bl.a. i Italien og Frankrig har fiskerne især været på barrikaderne.

- Fiskerne og deres lokalsamfund har talt højt og tydeligt. Vi kan ikke tolerere yderligere regler og forbud fra Europa-Kommissionen, der bringer vores livsstil og fremtidige generationer i fare, siger Iván López van der Veen, der er formand for den europæiske fiskerialliance European Bottom Fishing Alliance (EBFA).

En alliance, som Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation er medlemmer af, og som sammen med de europæiske foreninger Europêche og EAPO har opfordret fiskerne til at give udtryk for deres frustrationer. 

De påpeger, at fiskerisektoren de seneste 20 år har gjort enorme fremskridt i forhold til beskyttelse af havmiljøet og genopretning af fiskebestandene. Fiskeriet er bæredygtigt forvaltet, og fartøjernes CO2-udledning er voldsomt reduceret. Tusindvis af kvadratkilometer er allerede lukket for fiskeri med bundslæbende redskaber, og 28 % af EU's fiskerflåde er forsvundet pga. restriktioner og justeringer af fiskerikapaciteten. Men det er altså ikke nok, hvis det står til EU-Kommissionen, lyder det frustreret fra EBFA-formanden:  

- EU-politikken bringer sektoren i knæ. Hvis vi fortsætter sådan, vil vi kun være i stand til at forbruge fisk- og skaldyrsprodukter fra tredjelande, hvis miljømæssige og sociale standarder næsten altid er lavere end EU's. Det er på tide, at EU genovervejer, hvor man ønsker, at fisk og skaldyr skal komme fra!

Også på havnen gav fiskerne og deres lokalsamfund udtryk for deres frustrationer. Kilde: EBFA

Læs mere om:

EU

Flere Nyheder