MSC fejrer tunen

MSC slår et slag for tunen med mærkedag og ny kampagne
af Line Dalgaard Jensen
03 maj 2021

2. maj var international tun-dag, og hele denne uge markerer MSC den store fisk. 

De lancerer en kampagne sammen med bl.a. LETZ SUSHI for at gøre opmærksom på, at tun er en afgørende fiskeart for de marine økosystemer. Derfor er det særlig vigtigt, at tun fiskes bæredygtigt.

I dag er der mulighed for, at danske forbrugere kan vælge MSC-certificeret tun både på dåse, frost, på restauranter og spisesteder.

 

Stor MSC-stigning i tun

Salget af tunprodukter mærket med MSC’s blå fisk i dagligvaresektoren er steget i Danmark i de senere år og var 33 procent i 2020.

I Norge er hele 60 procent af den solgte tun MSC-certificeret. Stigningen i salget er sket som følge af forbrugernes efterspørgsel, og det driver fiskerne til at forbedre og certificere deres fiskeri. I dag er næsten 30 procent af de globale tunfangster MSC-certificerede, og yderligere 20 procent bliver i øjeblikket evalueret mhp certificering med MSC’s bæredygtige fiskeristandards ecolabel.  

- Det er takket være de fantastiske virksomheder og vores forbrugere, der vælger at købe MSC-certificeret tun, at vi nu ser en stor ændring i markedet og i havene. Jeg er stolt over, at MSC er en stærk kraft i at forbedre tunindustriens økologiske og sociale bæredygtighed, siger Linnéa Engström, programdirektør MSC Scandinavia og Østersøregionen. 

 

Tunaful Tomorrow

For at øge bevidstheden om bæredygtigt fanget tun, vil flere MSC-partnere køre en kampagne kaldet Tunaful Tomorrow i maj. 

Kampagnen har både til formål at oplyse forbrugerne om, hvorfor tun er så vigtig i de marine økosystemer, og hvad det vil sige at vælge certificeret tun. 

MSC’s Sustainable Tuna Handbook, der udkom på den internationale tun-dag 2. maj specificerer, hvordan man som tun-forbruger kan sikre sig, at den tun, man køber, er fra en bæredygtig og velforvaltet tunbestand. Der er også en gennemgang af de forbedringer, som tun-fiskerne har foretaget for at bestå certificerings-processen. 

Hvor meget af tunen er MSC-certificeret? 

Halvdelen af verdens tunfangster er i dag involveret i MSC’s bæredygtige fiskeriprogram. Dette er næsten en fordobling fra året før. Af de 5,8 millioner ton tun, der fanges årligt, kommer 28,9 procent fra et fiskeri, der er MSC-certificeret, og en femtedel (20,4 procent) er under evaluering i forhold til MSC’s fiskeristandard. Yderligere en femtedel af den samlede tunfisk-fangst kommer fra fiskeri, der arbejder på forbedringer, der kræves for at søge certificering (såkaldte fiskeriforbedringsprojekter.) 

Det videnskabeligt baserede MSC-certificeringssystem kontrollerer, at tunbestandene er levedygtige og velforvaltede, og at fiskeriet har minimal indvirkning på økosystemerne. Ofte er fiskerne forpligtet til at træffe foranstaltninger for at minimere interaktioner med andre marine arter, såsom delfiner, skildpadder og havfugle. Kravene kan også være, at de lande, der forvalter tunen i fællesskab, skal blive enige om en forvaltningsplan. 

Læs mere om:

MSC

Flere Nyheder