Norge: Husk nu fiskeriet, når I placerer møller

De norske fiskere råber vagt i gevær. Havvind og fiskeri kan sagtens gå hånd i hånd, men fiskeriet bliver glemt
25 nov 2020

Mens de danske fiskerne pt er frustrerede over den manglende dialog og anerkendelse af fiskeriet i forbindelse med placering af havvindmølleparken Hesselø, så ryster også nordmændene på hovedet. 

De norske fiskere har bestemt ikke noget i mod havvind, men som danskerne oplever de, at de bliver glemt. Der tages ikke højde for fiskeriet. 

Senest i forbindelse med den svenske havvindmøllepark i Bokn. Den havde hverken Fiskarlaget Vest eller det norske fiskeridirektorat hørt om. Derfor har de nu sendt et brev til de norske politikere - for at få dem til at huske fiskeriet, og så ingen er i tvivl om, hvad fiskerne mener om sagen. 

 

Et af de bedste områder

Helt konkret er det ved Arsvågen i Bokn, at vindturbinen Sea Twirl skal testes fra 2022 og fem år frem. Og sådanne beslutninger er meget vigtige, at involvere fiskerne i, forklarer Fiskarlaget Vests Britt Sæle:

- De lokale erhvervsfiskere regner det planlagte testområde som et af de bedre fiskepladser i Bokn kommune.

Det bør der tages højde for. Fiskerne ønsker bestemt at være positive over for andre industrier og aktiviteter, men det bør være et krav, at ny aktivitet ikke ødelægger havmiljøet, vigtige gydnings- og opdrætområder eller selve fiskeriet:

- Fiskarlaget Vest skal inddrages tidligt i processer, der drejer sig om tiltag i havområdet. Maritim beskyttelse er lige så vigtig for fiskeriet, som jordbeskyttelse på land, understreger Britt Sæle.

 

Hvad gør det ved fisken?

I brevet til politikerne påpeger Fiskarlaget Vest også, at havvindmøller, både bundfaste og flydende, normalt skal placeres i relativt lavt vand. Og at det område, hvor man ønsker bundfaste og flydende vindmøller ofte falder sammen med de allerbedste fiskebanker og gydeområdet.

Det lyder også, at Havforskningsinstituttet i en rapport 16. november 2011 påpegede, at der er begrænset viden om effekten på økosystemer, især relateret til flydende vindmøller. Den kontinuerlige lavfrekvente lyd kan påvirke fiskens opførsel, ikke mindst gydeadfærd.

Fiskarlaget Vest og Norges Fiskarlag mener, at spørgsmålet om havvindens påvirkning af havmiljøet skal afklares, før nye vindmølleparker og testområder etableres.

Læs mere om:

Flere Nyheder