RTC-lukning i norsk zone

For at beskytte yngel og småfisk lukker Norge et område i norsk område af Nordsøen
af Claus Kirkegaard
10 mar 2022

Det norske Fiskeridirektoratet oplyser, at de lukker et område i norsk område af Nordsøen for fiskeri med trawl og snurrevod for at begrænse fiskeri af yngel og småfisk.

I perioden fra og med 11. marts til og med 24. marts 2022 er det forbudt at fiske med trawl og snurrevod i et område på Midtbanken Nord i Nordsøen i Norges økonomiske zone afgrænset af rette linjer mellem følgende positioner:

 

  1. Nord 57 grader 29,3 minutter Øst 007 grader 57,0 minutter
  2. Nord 57 grader 22,2 minutter Øst 007 grader 33,8 minutter
  3. Nord 57 grader 22,2 minutter Øst 007 grader 00,0 minutter
  4. Nord 57 grader 35,0 minutter Øst 007 grader 00,0 minutter
  5. Nord 57 grader 35,0 minutter Øst 007 grader 46,6 minutter

herfra videre til position 1.

 

Undtagelser

Fartøjer, der fisker efter sild, makrel og hestemakrel med pelagisk trawl, ringnot, drivgarn kan stadig fiske i området. Derudover kan der fiskes med tejner og 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fisker etter sild, makrell og hestmakrell med pelagisk trål, ringnot, drivgarn og dorg/juksa fiske i område angitt i § 1. I tillegg kan det fiskes med teiner og muslingeskraber i området.

Der kan også fiskes med garn i området, hvis maskestørrelsen er i overensstemmelse med det angivne i forskrift om gennemførelse af høst af vildtlevende marine ressourcer af 23. december 2021 fir direkte fiskeri efter torsk, kuller, sej og hvilling.

Det er ligeledes tilladt at fiske med rejegarn i området forudsat at der er sorteringsrist i trawlen og opsamlingspose ikke er monteret. 

Forbuddet træder i kraft øjeblikkeligt og er gældende til og med 24. marts 2022.

Læs mere om:

Flere Nyheder