Seneste om Bilag 6

Forhøjelse af kvartals-rationen for tunge og rødspætte for MAF-fartøjer 12 maj 2021

Forhøjelse af kvartals-rationen for tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen, rødspætte i No...

Ændring af vilkår for rationsfiskeri af sperling i Skagerrak 11 maj 2021

Ekstra mængde sperling afsat til rationsfiskeri i Skagerrak

Stop for rationsfiskeriet af tobis i område 1r 29 apr 2021

Fiskeristyrelsen oplyser, om stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen og Skager...

Vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r 27 apr 2021

Der kan nu ansøges om resterende mængde tobis i område 2r på rationsvilkår

Midlertidig lukning af et område i Skagerrak 27 apr 2021

Fiskeristyrelsen oplyser i en bilag 6-meddelelse om midlertidig lukning af et område i Skage...

Bilag 6: Forhøjelse af FKA-rationen for tunge i Nordsøen 27 apr 2021

FKA-rationen for fiskeri af tunge i Nordsøen forhøjes til 900 kg. pr. halve kalendermåned
Indlæs flere