Seneste om Bilag 6

Mulighed for år til år fleksibilitet for visse kvoter 19 feb 2021

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse

Startvilkår for FKA-rationsfiskeri af dybvandsrejer i Nordsøen 12 feb 2021

Bilag 6 meddelelse om startvilkår (rationsmængder) for FKA-rationsfiskeri af dybvandsrejer i...

Midlertidig lukning af et område i Skagerrak 01 feb 2021

Bilag 6 meddelelse om midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Kystfisker-ration for brisling nedsættes 01 feb 2021

Bilag 6 meddelelse om nedsættelse af kystfisker-rationen for brisling i Østersøen med virkni...

Kystfisker-ration for sild nedsættes 01 feb 2021

Bilag 6 meddelelse om nedsættelse af kystfisker-rationen for sild i østlige Østersø ICES omr...

Gennemsnitlige afregningspriser for 2020 26 jan 2021

Bilag 6 meddelelse om gennemsnitlige afregningspriser for 2020
Indlæs flere