Seneste om Bilag 6

Forbud mod kystfisker-rationsfiskeri af sild i østlige Østersø 03 apr 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om forbud mod kystfisker-rationsfis...

Forbud mod kystfisker-rationsfiskeri af brisling i Østersøen (3D) 02 apr 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om forbud mod kyst-rationsfiskeri i...

Tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2020 27 mar 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om vilkår gældende for tobisfiskeri...

Vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB inkl. Limfjorden samt i Skagerrak og Kattegat 3A 23 mar 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om vilkår for et kystnært rationsfi...

Blåmuslinger: Den 1. marts 2020 åbnes den nye sæson for fiskeri i Bælthavet og vestlige Østersø 04 mar 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende faglige nyhed omkring blåmuslingefiskeriet i Østersøen

Bilag 6: Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2019 til 2020 for visse kvoter 04 mar 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om mulighed for år til år fleksibil...
Indlæs flere