Seneste om Danmarks Pelagiske Producent Organisation

Sild og brisling i Østersøen er nu MSC-certificeret 01 jul 2020

Stort fiskeri i Østersøen kan nu pryde sig med blå bæredygtige fisk, da det er blevet MSC-ce...

Don´t Rock the Boat 24 jun 2020

Bæredygtigt fiskeri efter brexit er afgørende for vores kystsamfund, men briternes urimelige...

Reglerne for tobis skærpes: Ærgerligt og beklageligt! 18 jun 2020

Pga. tegn på at fiskere ikke registrerer tobisfangster korrekt, skærpes reglerne. Fejl, som...

DPPO udvikler selektivt redskab til tobisfiskeri 21 apr 2020

Udviklingen af et selektivt redskab skal minimere bifangst af makrel i tobisfiskeriet

Opdateret infopakke: Begræns spredning af virus i fiskeriet 15 apr 2020

For at medvirke til at coronavirus ikke spredes i fiskeriet, har DFPO, DPPO, Fiskeriets Arbe...

Infopakke: Begræns spredning af virus i fiskeriet 02 apr 2020

For at medvirke til at coronavirus ikke spredes i fiskeriet, har DFPO, DPPO, Fiskeriets Arbe...
Indlæs flere