Seneste om Skagerak

Ændring af vilkår for rationsfiskeri af sperling i Skagerrak 11 maj 2021

Ekstra mængde sperling afsat til rationsfiskeri i Skagerrak

Tobis: Oversigt over de første to uger 28 apr 2021

På trods af lave kvoter i år, er der efter halvanden uge landet mere end 9.000 tons tobis ti...

Vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r 27 apr 2021

Der kan nu ansøges om resterende mængde tobis i område 2r på rationsvilkår

Midlertidig lukning af et område i Skagerrak 27 apr 2021

Fiskeristyrelsen oplyser i en bilag 6-meddelelse om midlertidig lukning af et område i Skage...

Vilkår for kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat 20 apr 2021

Fiskeristyrelsen har udsendt Bilag 6-meddelelse om vilkår for kystnært rationsfiskeri af sil...

Ændring af vilkår for tobisfiskeri på rationsvilkår 19 apr 2021

Ugerationen på tobis for fiskeri på rationsvilkår bliver fra dags dato sat ned til 75 tons
Indlæs flere