Baltiske lande kræver EU-aktion mod Ruslands fiskeri i Østersøen

Rusland har på egen hånd fastsat fiskemuligheder for torsk, sild og brisling i Østersøen

Estland, Letland, Litauen og Sverige retter en skarp appel til EU-Rådet og EU-Kommissionen om at handle mod Ruslands fiskeriaktiviteter i Østersøen. De fire lande mener, at Ruslands fiskeri underminerer deres fælles bestræbelser på at genopbygge de biologiske ressourcer i havet.

I en nylig meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet understreges det, at situationen i Østersøen er alvorlig med fortsat faldende bestande af kommercielle fisk. Fire ud af ti fiskerier har været forbudt i flere år, herunder et femårigt forbud mod fiskeri af østersøtorsk.

Rusland fisker trods EU-forbud

Rusland har på egen hånd fastsat fiskemuligheder for torsk, sild og brisling i Østersøen. Dette sker på trods af forbuddet i EU, hvilket bekymrer de baltiske lande.

Der er også bekymring for, at fisk fanget i Østersøen af russiske fartøjer kan finde vej til EU’s indre marked. De baltiske lande opfordrer derfor Kommissionen til at handle hurtigt og bruge alle tilgængelige midler til at adressere Ruslands adfærd.

De mener, at adgang til EU-markedet skal betinges af bæredygtighedskrav for at forhindre, at fisk fra Rusland når EU.

Estland, Letland, Litauen og Sverige kræver, at Kommissionen inden oktober-mødet informerer Rådet om de planlagte tiltag for at håndtere denne situation.