Fiskeri

SOMMERFERIE

Fiskeri Tidende holder sommerferie

Gældende krav om prøvetagning af fiskevarer ved landing af fangster 10 jul 2020

Har du styr på stikprøverne? Læs mere om reglerne for prøvetagning her

Læsøs politikere:  Vi kan ikke bifalde en lovgivning, der tilsidesætter borgernes basale rettigheder 10 jul 2020

Kommunalbestyrelsen på Læsø sender et klart budskab: Vi støtter fiskerne!

Bekendtgørelsen om kameraovervågning sidestiller fiskerne med kriminelle 10 jul 2020

I Danmark er du uskyldig indtil det modsatte er bevist, medmindre du er fisker

Fiskeri fra et lånt fartøj kan ikke medregnes som bierhvervsfiskerindtægt 08 jul 2020

Fiskeristyrelsen kommer med følgende faglige nyhed på sin hjemmeside for at fjerne evt. tviv...

Dansk fiskeri er socialt bæredygtigt 08 jul 2020

DFPO tager stærkt afstand fra sagen, hvor en fartøjsejer er tiltalt i en sag om menneskehandel

Undermålstorsk - Nu kan alle få syn for sagen 07 jul 2020

Er et kilo undermålstorsk nok til, at man kan påtvinge et helt erhverv statslig kameraovervå...
Indlæs flere