Fiskeri

Fiskernes indsats som havets skraldemænd skal synliggøres

Udrustet med bigbags skal fiskerne medvirke til større fokus på alt det affald, de fanger i havet

Kvælstof og fosfor er den største trussel mod havmiljøet 14 apr 2021

En rapport udarbejdet for Miljøministeriet fastslår, at udledning af næringsstoffer er den s...

Dårlig rekruttering giver stor reduktion i rådgivning for brisling 14 apr 2021

Der er lagt op til et hårdt år for industrifiskeriet med en stor reduktion i brislingerådgiv...

Vilkår for frivillige kamerafiskere er helt på afveje 14 apr 2021

Myndighederne gør ikke nok for at skaffe ekstra fisk eller mulighed for genudsætning i den f...

Forskere til DR: Seaspiracy-påstande er stærkt overdrevne 12 apr 2021

Netflix-dokumentar er fyldt med påstande om fiskeri, som der ikke er belæg for. Det er vurde...

Tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 15. april 12 apr 2021

Fiskeristyrelsen oplyser i en Bilag 6-meddelelse om vilkår gældende for tobisfiskeri i Nords...

Forsamlingsforbud spænder pt ben for fysiske generalforsamlinger 09 apr 2021

Max fem kan samles lige nu. Men man kan enten se tiden an eller holde en elektronisk general...
Indlæs flere