Fiskeriet rammes tidligst af hård Brexit i 31. oktober

Fiskeriet kan fortsætte uændret, der bliver ingen hård Brexit i dag

Der har været raslet med sablen i lange tider. Først var det den 29. marts, så blev det den 12. april og nu er det den 31. oktober, hvor der tidligst kan komme en hård Brexit.

Det betyder at de mange forberedelser, der måtte være foretaget for at imødegå en hård Brexit igen kan pakkes ned i skuffen og tages frem igen i efteråret.

For fiskeriet betyder det, at det fiskeri af tobis, der netop er gået i gang i Nordsøen på Doggerbanke kan fortsætte uden ændringer. For selvom fiskeriet foregår indenfor det, der i fremtiden kan blive britisk zone, så er der ingen restriktioner. Storbritannien er nemlig fortsat medlem af EU, og dermed deles farvandet mellem fartøjerne fra EU28.

Også konsumfiskeriet i britisk farvand kan fortsætte uændret frem til 31. oktober.

For dansk fiskeri og i særdeleshed fiskeriorganisationerne vækker det tilfredshed. For sæsonen med tobisfiskeriet kan afvikles uden det pres, som en exit-dato måtte levere.

Hvis briterne træder ud af EU den 1. juni, som det er muligt med den seneste udskydelse, så vil det være i form af en blød Brexit, og det vil indebære, at de aftaler om fiskeri, der indgåes frem til udgangen af 2020 vil blive respekteret. Det vi så samtidig betyde, at forhandlingerne om den fremtidige model for forvaltningen af fiskeriet skal forhandles.