Forhøjelse af MAF-rationerne for torsk og tunge i Nordsøen og Skagerrak

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for torsk og tunge i Nordsøen og Skagerrak:

Torsk i Nordsøen
Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 3.300 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 6.575 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 10.300 kg

Torsk i Skagerrak
Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.400 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.800 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 7.200 kg

Tunge i Nordsøen
Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 215 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 475 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 715 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 560 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.120 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.680 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 3. april 2019.