Opkøbere kan nu indsende landingserklæringer for fiskerne

Nyt system fra Fiskeristyrelsen er nu klar, så fiskerne kan fokusere på at fiske. Landingserklæringerne dannes automatisk og opkøberne indsender.

Fiskerne fanger fiskene – og vil gerne bruge mindre krudt på papirarbejdet.

Sådan har opfordringen lydt gentagende gange, og nu er der endelig hjælp på vej. 

Fiskeristyrelsen lancerer nemlig nu et nyt system, hvor opkøbere af fisk kan indsende landingserklæringer digitalt til Fiskeristyrelsen på fiskernes vegne. Når løsningen er installeret hos opkøberne, kan landingserklæringer dannes automatisk på baggrund af afregningsoplysninger.

 

Kom så opkøbere

Systemet er klar. Nu er det op til opkøberne at få tilrettet deres IT-løsninger, så de med et enkelt klik kan indsende landingserklæringer til Fiskeristyrelsen på vegne af fiskeren, samtidig med at der indsendes afregning for den modtagne fisk.

Thorkil Grøn’s Samlecentral er som de første godt i gang med at fået tilpasset deres IT-system, så det kan indsende landingserklæringer på vegne af fiskerne.

Det har givet nogle gode erfaringer med, hvordan systemtilretningen foregår i praksis. Den erfaring kan Fiskeristyrelsen bruge til at hjælpe de øvrige opkøbere i forbindelse tilretningen af deres IT-systemer.

 

Hjælp og vejledning

Fiskeristyrelsen tilbyder support og test-støtte med implementering af løsningen mellem opkøberens interne system og Fiskeristyrelsens.

Kontakt Fiskeristyrelsen på telefon 7218 5600 eller på mail mail@fiskeristyrelsen.dk hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om muligheden for at indsende landingserklæringer på vegne af fiskerne.

Læs mere her

Den nye system er udviklet på opfordring af fiskerierhvervet.