Infodag i Hvide Sande: Sådan bliver du skipper på eget dæk

Det kræver en tidlig indsats, hvis vi skal sikre, at flere unge mennesker investerer i eget fartøj.
af Helle Kristensen
19 dec 2019

Måden dansk fiskeri har udviklet sig på gennem de seneste år betyder, at man i langt højere grad skal formå at synliggøre over for de unge fiskere, hvordan de på sigt kan blive skipper på eget dæk.

For tiden hvor et fiskeskib gik i arv fra far til søn er langsomt løbet fra os. Derfor består en stor del af arbejdet med at sikre et godt generationskifte i dansk fiskeri også i, at man får synliggjort meget tidligt for de unge, at der er muligheder i dansk fiskeri. Og netop dette var formålet med et arrangement i Hvide Sande onsdag formiddag. 
Her var 15 elever fra fiskeriskolen i Thyborøn inviteret til at høre mere om, hvilke muligheder der er for finansiering, hvis man går med drømmen om at købe et fartøj.

Dagen startede med en rundvisning på fartøjet RI344 Mikkel Louise, der er ved at blive bygget på Vestværftet. 
Herefter præsenterede Ove Kristensen fra Vestværftet hvilke tanker man gør sig når man bygger nye fartøjer. 
Thomas Nymark fra Ringkøbing Landbrugbank forklarede lidt om bankens overvejelser når de udlåner penge og afslutningsvist forklarede Mogens Jepsen hvilke muligheder der er for at søge støtte som ung førstegangskøber. 

Dagen startede på Vestværftet, hvor eleverne blev inviteret ombord pånybygningen RI344 Mikkel Louise
Skipper Torben Johansen viste eleverne rundt på skibet, der lige nu er ved at blive indrettet.
Der skal enorme mængder strøm til at drive de mange elektroniske hjælpemidler der findes i moderne fartøj.
RI 344 Mikkel Louise kan veksle mellem trawl og snurrevod
Efter planen kan Thomas Pedersen og Torben Johansen fiske fra deres nybyggede fartøj til foråret.
Ove Kristensen fra Vestværftet fortalte efterfølgende eleverne om, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man investerer i en nybygning. Vestværftet har siden de startede i 95' bygget næsten 100 nybygninger til fiskere i hele nordeuropa.
Thomas Nymark fra Ringkøbing Landbobank forklarede hvilke ovrvejelser banken gør sig, når de skal beslutte, hvor meget en fisker kan låne til investering i et nyt fartøj.
Mogens Jepsen fra advokatfirmaet Eegholm opfordrede eleverne fra fiskeriskolen til at få en etableringskonto i banken, således at de allerede nu, kan begynde at spare noget af deres løn op. Dette er også medvirkende til at banken kan se, at fiskeren har en ansvarlig økonomi.

Object reference not set to an instance of an object.

Flere Nyheder