Kvartals-rationer (mængder) for Mindre Aktive Fartøjer i 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse Kvartals-rationer (mængder) for Mindre Aktive Fartøjer i 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om Kvartals-rationer (mængder) for Mindre Aktive Fartøjer i 2020

Jf. § 156 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 155 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Ved fiskeri i Østersøen underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i bilag 6 meddelelse nr. 2 af 19. december 2019 om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

2.625 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

5.250 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

8.250 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

1.200 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

2.400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

3.600 kg

Torsk i Kattegat

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

150 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover  

500 kg

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

   900 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

2.700 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

4.500 kg

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

   100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

     300 kg

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

170 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

340 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

510 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

   400 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   800 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

1.200 kg

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

2.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

4.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

6.000 kg

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

800 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

1.600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

2.400 kg

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

1.875 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

3.750 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

5.625 kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

2.925 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

5.850 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

8.775 kg

Jomfruhummer i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

   160 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   480 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

   960 kg

Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder mørksej pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

75 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

150 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

225 kg

Kuller i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

300 kg

Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder dybvandsrejer pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

Kulmule i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kulmule pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

Pighvar og slethvar i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder pighvar og slethvar pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

300 kg

Brisling i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder brisling pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter

   500 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

1.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

1.500 kg

Sild i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 22-24.

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

   50 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   100 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

   150 kg

Sild i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 25-32.

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

200 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

   600 kg

Laks i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder laks pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

50 stk.

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

100 stk.

Fartøjer på 9 meter og derover

200 stk.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.