Kystfiskeri: Hvorfor er det forkert at fiske effektivt?

Det er en kedelig tendens, at kystfiskere med mellemstore både, der driver en sund virksomhed konstant skal forsvare deres erhverv.

I 2008 byggede Palle Heinrich fra Als et nyt kystfiskerfartøj. Et fartøj der i en rapport fra CBL beskrives som værende en trussel for kystfiskeriet.  

Palle Heinrich fra Sønderborg fik store øjne, da han første gang erfarede, at det kystfartøj han byggede i 2008, blev betegnet som en havgående supertrawler i en rapport fra Center for bæredygtige livsformer. Netop derfor blev Palle nysgerrig og begyndte at nærstudere den rapport som Center for bæredygtig livsformer havde udgivet som det seneste indspark til kystfiskerordningen.

Efter at have nærstuderet rapporten er Palle Heinrichs vurdering, at Thomas Højrup der står bag Center for bæredygtige livsformer, i større grad bør forholde sig til, at kystfiskeri i praksis er meget anderledes end det fiskeri etnologen og formanden for Thorup Strand fiskelaug arbejder for at fremhæve.

-Når jeg læser rapporten og hører Thomas Højrups udmeldinger, så virker det for mig til, at Thomas Højrup ønsker at fremme strandfiskeri frem for kystfiskeriet. Og det er vigtigt at få dette italesat. At være strandfisker skal man have lov til at være, men det skal ikke ske på bekostning af det øvrige kystfiskeri. Thomas’ ønske om at holde fast i fortidens metoder, må ikke ske på bekostning af den naturlige udvikling der sker i vores fag. At få bygget en ny båd, er noget af det største du kan opnå som fisker, og det er vigtigt for vores fag, at vi giver plads til udvikling. Således at vi konstant tilpasser os de krav der stilles fra forbrugeren til vores produkter, forklarer Palle Heinrich og understreger at bl.a. eget isværk, kølelast, bedre arbejdsforhold og mere komfort er med til at sikre, at et fartøj også kan være en del af fiskeflåden om 20 år.

 

Mangler forståelse for fiskeriet
I rapporten beskrives de nybyggede fartøjer på op til 16,99 meter som værende “rulebeaters” i den tidsbegrænsede kystfiskerordning. Det hævdes, at disse fartøj er bygget med henblik på, at de nemt kan forlænges, blot ved at skære skibet over og indsætte en ekstra lastsektion i midten. Herved udnytter man de fordele der er i den tidsbegrænsede ordning, blot for efterfølgende at trække skibet ud af ordningen og forlænge det.

Palle Heinrich forholder sig meget undrende til denne beskrivelse.
-Jeg kender ikke nogen fiskere, der bevidst vil investere i et fartøj, der er for lille med det formål, at man efter tre år skærer skibet over på midten og forlænger det. Det er så omkostelig en proces at forlænge et skib af denne type, at det vil være langt mere hensigtsmæssigt, at sælge skibet og i stedet investere i et større fartøj, der opfylder de krav man måtte have, siger Palle Heinrich og mener at netop dette eksempel viser, at Thomas Højrup ikke forholder sig til hvordan fiskeriet fungerer i praksis.

Han fremhæver ligeledes Thomas Højrups udtalelse i P4 programmet om, at man kan bygge skibe næsten lige så brede og høje, som de er lange, er helt hen i vejret.
-Det er direkte usandt. Forholdet mellem bredde og længde er afgrænset af de regler der er fastlagt af søfartsstyrelsen. Det kan ikke lade sig gøre at bygge et skib, der er næsten lige så bredt som det er langt når man bygger en båd på 16,99 meter. Det er en omgang sludder. Det er korrekt at vi bygger skibene meget højere, end vi har gjort tidligere, men jo dybere et skib bygges, desto bedre stabilitet opnår du også. Yderligere giver skibets dybde en super mulighed for at effektivisere skibets brændstofforbrug. Det er helt hen i vejret at betegne disse skibe der er bygget til kystnært fiskeri for supertrawlere, siger Palle Heinrich.

 

Hvorfor skal der peges fingre af de fiskere der formår at drive en sund forretning?
Sidst men ikke mindst undrer Palle Heinrich sig over, at fiskere der driver en sund forretning konstant skal forsvare deres erhverv.
-Jeg læste her til morgen at HM800 fra Thorupstrand forsøger at udleje sine fiskekvoter. Ialt 111.000 kg fisk fordelt på kulmule, rødspætte og pighvar. Hos Thorupstrand har man tilsyneladende vurderet at et fartøj på ca. 20 meter giver mere værdi som turistattraktion og butik fremfor at indgå aktivt i fiskeriet. Det er deres valg, og det har de ret til at træffe. Men jeg mener ikke, at de, der ønsker at fiske, og har mulighed for at investere i fiskeriet skal udskammes, fordi de tænker langsigtet, når de investerer i nye fartøjer, der er tilpasset tiden, siger Palle Heinrich. 

HM800 er oprindeligt bygget i 1975 og er ejet af Thorupstrand fiskelaug der har istandsat og moderniseret skibet. Idag ligger HM800 til kaj ved Nyhavn og fungerer som fiskebutik og restaurant, men fartøjet har altså stadig fiskekvoter.

-Jeg har virkelig svært ved at forstå, hvorfor det altid skal være et “fy-ord” at fiske effektivt og optimere sit fiskeri, så man får en sund økonomi. Det giver ingen mening, siger Palle Heinrich, der også understreger, at en stor del af de fiskere, der fisker kystnært, driver en enkeltmandsvirksomhed eller en familievirksomhed, hvor det er essentielt at optimere arbejdet, således at der bliver tid og overskud til også at varetage det administrative og være hjemme hos familien. 

-Som fremtiden ser ud for dansk fiskeri, er det nødvendigt at vi står sammen, frem for at bekrige hinanden indbyrdes. Fiskerens opgave må stadig være at opfiske den mængde fisk Danmark bliver tildelt, med så sund en økonomi som muligt, siger Palle Heinrich afslutningsvist.

Palle Heinrich solgte i 2016 begge sine fartøjer og gik i land. Idag bruger han stadig en stor del af sin tid på fiskeri. Han er bl.a. næstformand i Bælternes Fiskeriforening.