Urealistisk og urimelig kritik af kystbåde over 15 meter

I et radioprogram udtaler Thomas Højrup fra Thorup Strand fiskelaug, at både over 15 meter ikke bør være en del af kystfiskerordningen, men kan fiske ved Grønland. En drastisk og urealistisk udmelding!

I et radioprogram udtaler Thomas Højrup fra Thorup Strand fiskelaug, at både over 15 meter ikke bør være en del af kystfiskerordningen, men kan fiske ved Grønland. En drastisk og urealistisk udmelding!

Thomas Højrup deltog den 12. november i et radioprogrammet på P4 nord eftermiddag, her blev han spurgt ind til sit syn på den nye kystfiskerordning og i den forbindelse udtalte han, at han ikke mener at fartøj over 15 meter bør kunne indgå i kystfiskerordningen.

“Moderne fartøjer på 17 meter er store havgående fartøjer, der i princippet ville kunne fiske Grønland,” udtaler Thomas Højrup blandt andet i programmet.

Og disse udtalelser har givet anledning til en del debat på de sociale medier.

Også hos Danmarks Fiskeriforening forholder man sig kritisk til de holdninger Thomas Højrup ytrer under hans medvirken i radioprogrammet.

-Set fra Danmarks Fiskeriforenings side af, mener vi, at Thomas Højrup i dette indslag går for langt i hans forestilling om hvordan dansk fiskeri skal være. Han præsenterer i programmet et drastisk og urealistisk syn på fiskeriet, som vi på ingen måde kan støtte op om, siger Jan N. Hansen der er formand hos Hanstholm fiskeriforening og bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening.

Dansk fiskeri bør stå sammen
Jan N. Hansens kritik bakkes op af Allan Buch, der er formand for Udvalget for Kystnært Fiskeri og bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening. Allan Buch undrer sig særligt over, at Thomas Højrup ønsker at udelukke fartøjer med en længde over 15 meter fra ordningen, da udviklingen i måden man bygger skibe på ganske vist har betydet, at skibene er blevet større, men at dette i høj grad skyldes, at skibene er tilpasset kravene i et moderne samfund
-I dansk fiskeri ønsker vi at skabe sikre arbejdspladser, og når fartøjerne, der bygges idag, er større end tidligere, så handler det i høj grad om at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor man sikrer, at fiskeren ikke slides op, men også at kvaliteten på de fangede fisk højnes, eksempelvis ved at sikre at kølekæden fra fisken fanges til den landes ikke brydes, forklarer Allan Buch.

Han beskriver det som en kedelig tendens, at man på denne måde forsøger at fremme egen agenda, ved at pege fingre af andre fiskere, selvom flere af de omtalte kystfartøjer er ligeså store i BT og KW som dem man ønsker væk.

-Der skal være plads til os alle i dansk fiskeri, og vi skal give plads til udvikling i vores fag, gerne med plads til at nogle vil drive fiskeriet som man gjorde i større stil for 50 år siden, understreger Allan Buch.