Forbud mod fiskeri af tobis i 2 og 3r

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6
26 jun 2019

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 og forvaltningsområde 3r: 

Idet den disponible mængde af tobis i forvaltningsområde 2r og forvaltningsområde 3r skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r og forvaltningsområde 3r med virkning fra og med lørdag den 29. juni 2019. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 2r og forvaltningsområde 3r træder i kraft med virkning fra og med mandag den 1. juli 2019.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 26. Juni 2019.

Læs mere om:

Flere Nyheder