EP-kandidater i Thyborøn: Kæmper for mindre bureaukrati

Mindre bureaukrati og mere fleksibilitet i EU-systemet i den kommende valgperiode

På onsdagens møde mellem to af Venstres EP-kandidater, spidskandidat Morten Løkkegaard og Erik Poulsen, og fiskerierhvervet i Thyborøn tog begge kandidater sig tid til at svare på nogle af de bekymringer over for EU-systemet, som de fremmødte kom med.

Er det tid til at tænke på lidt mindre EU og overlade flere beslutninger til de enkelte medlemslande eller regioner? lød et spørgsmål til Morten Løkkegaard.

– Det er ikke tiden til at diskutere mere eller mindre EU. Vi skal i stedet tale om et bedre EU, hvor vi skal være skarpere til at skelne mellem det, hvor landene selv kan og skal tage stilling og de steder, hvor EU-landene skal arbejde endnu tættere sammen. Der skal være plads til fleksible lokale løsninger, lød det fra Morten Løkkegaard.

Vigtigt udvalg
Som det er de fleste bekendt, stopper Ole Christensen (S) – også kendt som Ole-EU i Europa-Parlamentet efter valget, hvilket efterlader Danmark og dansk fiskeri uden den vigtige stemme i fiskeriudvalget i Bruxelles.

Den lokale kandidat, Erik Poulsen lovede, at det er et udvalg, han vil kæmpe for at komme med i, hvis han bliver valgt ind på søndag.

– Som lokal kandidat her i Vestjylland kan jeg jo se og forstå, hvad Brexit betyder for fiskeriet. Det er også en af grundene til, at jeg stiller op. Og så må vi have nogen til Bruxelles, der kan fortælle dem, hvad der sker på fiskeriområdet. Ole-EU stopper jo, og hvis jeg kommer ind, vil jeg forfølge muligheden for at komme i fiskeriudvalget, fortalte Erik Poulsen

Bureaukrati
De fremmødte var alle kede af det stive EU-system, hvor det tager flere år at få rettet enkle regler til, så det passer bedre overens med den hverdag, som fiskerne oplever. Og den samme, langsommelige proces har fiskerne været ude for, når der har været fejl i rådgivningen, eller regnefejl fra biologernes side.

– Det ser mærkeligt ud, at man ikke kan trække fejlbehæftede regler tilbage. I Venstre mener vi, at det handler om mere fleksibilitet, så man kan lave fejlfyldte regler om. I stedet for at udstede bøder til folk, som ikke kan efterkomme reglerne, fortalte Morten Løkkegaard, som også kæmper for mindre bureaukrati i EU-systemet.

– Den kamp, vi skal tage, skal være mod bureaukratiet og ikke selve EU. Jeg kæmper for, at vi får en reform af systemet – ikke kun i fiskeriet – men hele vejen rundt i EU-bureaukratiet. Det skal vi have taget et opgør med i næste valgperiode, lød det.